Ásta R. Jóhannesdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Minning Kristínar S. Kvaran

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Hreyfiseðlar í heilbrigðiskerfinu

þingsályktunartillaga

Lögfesting samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins

þingsályktunartillaga

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám lágmarksútsvars)
lagafrumvarp

Notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Tæknifrjóvgun

(stofnfrumurannsóknir)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Reglur um meðferð erfðaupplýsinga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna

(tekjutengdar greiðslur, foreldrar utan vinnumarkaðar)
lagafrumvarp

Takmörkun auglýsinga á óhollri matvöru

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Ummæli þingmanns um EES-samninginn

athugasemdir um störf þingsins

Forvarnir og barátta gegn fíkniefnum

athugasemdir um störf þingsins

Húsnæðismál

athugasemdir um störf þingsins

Fíkniefnavandinn

umræður utan dagskrár

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

þingsályktunartillaga

Varðveisla Hólavallagarðs

þingsályktunartillaga

2. umr. fjárlaga og afgreiðsla fjárlaganefndar

um fundarstjórn

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Áherslur íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum

athugasemdir um störf þingsins

Fjárhagur sveitarfélaga og samskipti ríkisins við þau

umræður utan dagskrár

Fyrirspurn á dagskrá

um fundarstjórn

Úthýsing verkefna á vegum ríkisins

fyrirspurn

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sundabraut

fyrirspurn

Tvöföldun Vesturlandsvegar á Kjalarnesi

fyrirspurn

Varnarmálalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framboð Íslands til öryggisráðsins

umræður utan dagskrár

Hús Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins á Seyðisfirði

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(brottfall laganna og ný heildarlög)
lagafrumvarp

Stuðningur við fiskvinnslu á Bíldudal

fyrirspurn

Ísland á innri markaði Evrópu

skýrsla

Almannatryggingar

(tannlækningar barna og ellilífeyrisþega)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

fyrirspurn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Háhraðatengingar og starfsemi Fjarskiptasjóðs

umræður utan dagskrár

Einkarekstur og útvistun á starfsemi Landspítala

umræður utan dagskrár

Íþróttakennsla í grunnskólum

þingsályktunartillaga

Líffæragjafar

fyrirspurn

Fæðingar- og foreldraorlof

(viðmiðunartímabil launa o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(bætt kjör aldraðra og öryrkja)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Norræna ráðherranefndin 2007

skýrsla

NATO-þingið 2007

skýrsla

Staða sjávarplássa landsins

umræður utan dagskrár

Starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952--1979

skýrsla

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins og utan dagskrár

um fundarstjórn

Auglýsingar sem beint er að börnum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda

þingsályktunartillaga

Efnahagsmál -- málefni geðfatlaðra

störf þingsins

Breytt stjórn fiskveiða í samræmi við úrskurð mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Svör við fyrirspurn -- frumvarp um sjúkratryggingar -- forsendur fjárlaga

störf þingsins

Stefna ríkisstjórnarinnar í heilbrigðismálum

umræður utan dagskrár

Fæðingar- og foreldraorlof

(viðmiðunartímabil launa o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(frítekjumark örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Umfjöllun félags- og tryggingamálanefndar um skýrslu Ríkisendurskoðunar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Afganistan -- matvæli -- ríkislögreglustjóri -- hvalveiðar

störf þingsins

Lengd þingfundar

um fundarstjórn

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(frítekjumark örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umhverfismál

skýrsla

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 100 184
Flutningsræða 3 40,15
Andsvar 4 7,45
Grein fyrir atkvæði 2 1,62
Samtals 109 233,22
3,9 klst.