Rannveig Guðmundsdóttir: ræður


Ræður

Matvælaverð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Útsendingar sjónvarps og útvarps um gervitungl

þingsályktunartillaga

Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn

athugasemdir um störf þingsins

Skattfrelsi lágtekjufólks

þingsályktunartillaga

Aðgerðir til að efla löggæslu

fyrirspurn

Reiknilíkan fyrir rekstur sýslumannsembætta

fyrirspurn

Rannsóknir á nýjum orkugjöfum

fyrirspurn

Lækkun á endurgreiðslu virðisaukaskatts

fyrirspurn

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Afdrif þingsályktana

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Áhrif af skattstefnu ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Gjaldskrá tannlæknaþjónustu

fyrirspurn

Samkeppnisstaða íslenskrar mjólkurframleiðslu

fyrirspurn

Utandagskrárumræða um kræklingarækt

athugasemdir um störf þingsins

Stjórnsýslulög

(rafræn stjórnsýsla)
lagafrumvarp

Fyrirtækjaskrá

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Útskriftir fatlaðra af Landspítala -- háskólasjúkrahúsi í Kópavogi

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða í Norður-Atlantshafi

athugasemdir um störf þingsins

Verkaskipting ráðuneyta

fyrirspurn

Þingvellir

fyrirspurn

Lýðheilsustöð

lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(úrskurðir kærunefndar)
lagafrumvarp

Hugmyndir um virkjun að fjallabaki

athugasemdir um störf þingsins

Úrskurður ráðherra um Norðlingaölduveitu

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflaheimilda o.fl.)
lagafrumvarp

Skipulag og framkvæmd löggæslu

þingsályktunartillaga

Aðgerðir til að draga úr ofbeldisdýrkun og framboði ofbeldisefnis

þingsályktunartillaga

Framboð á leiguhúsnæði

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(landið eitt kjördæmi)
lagafrumvarp

Embætti umboðsmanns neytenda

fyrirspurn

Þjónusta við aðstandendur ungra fíkniefnaneytenda

fyrirspurn

Réttarstaða fólks í hjúskap og óvígðri sambúð

fyrirspurn

Geðheilbrigðisþjónusta fyrir börn og unglinga

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn

(póstþjónusta)
þingsályktunartillaga

Norræna ráðherranefndin 2002

skýrsla

Ráðning sjúkrahúsprests við Barnaspítala Hringsins

fyrirspurn

Geðheilbrigðisþjónusta fyrir börn og unglinga

fyrirspurn

Fjáraukalög 2003

(aðgerðir í atvinnu- og byggðamálum)
lagafrumvarp

Þingsályktunartillaga um hernaðaraðgerðir gegn Írak

athugasemdir um störf þingsins

Nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(meðafli)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 41 208,65
Andsvar 38 70,47
Flutningsræða 10 41,03
Samtals 89 320,15
5,3 klst.