Steingrímur Hermannsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Evrópska efnahagssvæðið (EES)

umræður utan dagskrár

Ummæli forsætisráðherra um byggðamál

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanrrh. um niðurstöður samninga um Evrópskt efnahagssvæði

skýrsla ráðherra

Frestur á framkvæmdum við álver á Keilisnesi

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Viðlagatrygging Íslands

lagafrumvarp

Kaup á björgunarþyrlu

umræður utan dagskrár

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um umræður á Alþingi um þyrlukaup

um fundarstjórn

Breytt viðhorf í samningum um Evrópska efnahagssvæðið

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um umræður á Alþingi um þyrlukaup

umræður utan dagskrár

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(hámark vaxta)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Orkusáttmáli Evrópu

umræður utan dagskrár

Úrskurður Evrópudómstólsins um EES-samninginn

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Staða íslensks landbúnaðar með tilliti til þróunar viðræðna um nýjan GATT-samning o.fl.

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ferð forsætisráðherra til Ísraels

umræður utan dagskrár

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla lagafrumvarpa í tengslum við EES-samninginn

um fundarstjórn

Staða kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Stjórnarráð Íslands

(iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti)
lagafrumvarp

Kjarasamningar

umræður utan dagskrár

Utanríkismál

skýrsla

EES-samningur og íslensk stjórnskipun

þingsályktunartillaga

Samningur um Evrópskt efnahagssvæði og þingleg meðferð hans

umræður utan dagskrár

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Nefnd um framtíðarkönnun

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 41 613,78
Flutningsræða 6 96,92
Andsvar 30 40,17
Um fundarstjórn 3 10
Um atkvæðagreiðslu 1 0,02
Samtals 81 760,89
12,7 klst.