Pétur Bjarnason: ræður


Ræður

Afstaða samgönguráðherra til jarðgangagerðar á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Lánsfjáraukalög 1994

(lántaka ríkissjóðs og húsbréfadeildar)
lagafrumvarp

Skipun nefndar um vatnsútflutning

þingsályktunartillaga

Forgangsröð kennslu erlendra tungumála

fyrirspurn

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Héraðsskólinn að Núpi

þingsályktunartillaga

Málefni Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Hvalveiðar

fyrirspurn

Kennsla faggreina í netagerð

fyrirspurn

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni dýralækna á Vestfjörðum og afgreiðsla dýralyfja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Förgun framköllunarvökva

fyrirspurn

Framkvæmdir í samgöngumálum í kjölfar sameiningar sveitarfélaga

fyrirspurn

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni smábáta á aflamarki

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1993

skýrsla ráðherra

Vernd Breiðafjarðar

lagafrumvarp

Kynning á íslenskri menningu

lagafrumvarp

Fiskvinnsluskólinn

fyrirspurn

Veðurathugunarstöð á Þverfjalli

fyrirspurn

Skoðun kvikmynda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fréttaflutningur af slysförum

þingsályktunartillaga

Heilsársvegur milli Dýrafjarðar og Vestur-Barðastrandarsýslu

þingsályktunartillaga

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(innflutningur úreltra skipa)
lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Listmenntun á háskólastigi

lagafrumvarp

Aðgerðir til að sporna við ofbeldi í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Brunatryggingar

(umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

skýrsla

Tóbaksvarnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Dreifing sjónvarps og útvarps

þingsályktunartillaga

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði)
lagafrumvarp

Fasteignamat ríkisins

fyrirspurn

Umfjöllun allshn. um þáltill. um embættisfærslu umhverfisráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 34 289,27
Andsvar 21 35,53
Flutningsræða 5 21,02
Um fundarstjórn 1 2,27
Grein fyrir atkvæði 2 1,07
Samtals 63 349,16
5,8 klst.