Guðmundur Bjarnason: ræður


Ræður

Almannatryggingar

fyrirspurn

Brottnám líffæra og krufningar

lagafrumvarp

Ákvörðun dauða

lagafrumvarp

Bláa lónið

fyrirspurn

Málefni geðsjúkra afbrotamanna

fyrirspurn

Þroskaþjálfaskóli Íslands

(yfirstjórn)
lagafrumvarp

Læknalög

(sérfræðileyfi og sjúkraskrár)
lagafrumvarp

Greiðsla sérfræðiþjónustu fyrir fatlað fólk

fyrirspurn

Heilbrigðisþjónusta

(samstarfsráð sjúkrahúsanna í Reykjavík)
lagafrumvarp

Fæðingarorlof

(lenging orlofs)
lagafrumvarp

Endurskoðun á gjaldtöku í Framkvæmdasjóð aldraðra

fyrirspurn

Fjárlög 1991

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(samstarfsráð sjúkrahúsanna í Reykjavík)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(ellilífeyrir sjómanna)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(hlutverk Framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(ellilífeyrir sjómanna)
lagafrumvarp

Ferðakostnaður sjúklinga

fyrirspurn

Málefni aldraðra

(hlutverk Framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Íslensk heilbrigðisáætlun

þingsályktunartillaga

Áfengisneysla

fyrirspurn

Læknar utan samninga við Tryggingastofnun ríkisins

fyrirspurn

Brottnám líffæra og krufningar

lagafrumvarp

Ákvörðun dauða

lagafrumvarp

Heilbrigðiseftirlitsgjald

fyrirspurn

Viðlagatrygging Íslands

fyrirspurn

Málefni geðsjúkra afbrotamanna

umræður utan dagskrár

Meðferð trúnaðarskjala um málefni Seyðisfjarðar

umræður utan dagskrár

Sóttvarnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífeyristryggingar

fyrirspurn

Sjúkratryggingar

fyrirspurn

Deild frystiiðnaðarins í Verðjöfnunarsjóði

fyrirspurn

Stjórnarráð Íslands

(Fjárlaga- og hagsýslustofnun)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(réttur til bóta)
lagafrumvarp

Fjáraukalög

um fundarstjórn

Íslensk heilbrigðisáætlun

þingsályktunartillaga

Frv. um fæðingarorlofsgreiðslur

um fundarstjórn