Þuríður Backman: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Vaxandi ójöfnuður á Íslandi

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn

athugasemdir um störf þingsins

Vímuefnavandinn

umræður utan dagskrár

Ný framtíðarskipan lífeyrismála

þingsályktunartillaga

Skerðing lífeyrissjóða á lífeyrisgreiðslum til öryrkja

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Þjónusta við heilabilaða

umræður utan dagskrár

Geðheilbrigðisþjónusta við börn og unglinga

umræður utan dagskrár

Útsendingar svæðisútvarpsins á Austurlandi

fyrirspurn

Ástandið í Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármagn til fíkniefnavarna

athugasemdir um störf þingsins

Stjórnsýsla í tengslum við stækkandi þjóðlendur

fyrirspurn

Öndunarvélaþjónusta við MND-sjúklinga

fyrirspurn

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Þróun í fjarskiptaþjónustu eftir einkavæðingu Símans

umræður utan dagskrár

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(framlenging tímabundinnar lækkunar gjalds)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Miðstöð mæðraverndar

umræður utan dagskrár

Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr

fyrirspurn

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Málefni Umhverfisstofnunar í kjölfar skýrslu Ríkisendurskoðunar

umræður utan dagskrár

Umferðarlög

(bílpróf 18 ára)
lagafrumvarp

Ferð utanríkismálanefndar til Eystrasaltsríkjanna

athugasemdir um störf þingsins

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Sundabraut -- ástandið í Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Fátækt barna og hagur þeirra

beiðni um skýrslu

Vátryggingarsamningar

(upplýsingaöflun vátryggingafélaga)
lagafrumvarp

Efnahagsmál

umræður utan dagskrár

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Textun

(sjónvarp, kvikmyndir o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tannlækningar barna og ellilífeyrisþega)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

(stofnfrumurannsóknir)
lagafrumvarp

Niðurstöður loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Stuðningur Íslendinga við hernaðaraðgerðir Bandaríkjamanna

fyrirspurn

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010

þingsályktunartillaga

Barna- og unglingageðdeildin

fyrirspurn

Slysavarnir aldraðra

fyrirspurn

Rekstur dvalar- og hjúkrunarrýma

fyrirspurn

Meðferðarúrræði fyrir áfengis- og vímuefnasjúklinga

umræður utan dagskrár

Virðisaukaskattur

(afreikningshlutföll og uppgjörstímabil)
lagafrumvarp

Sóttvarnalög

(stjórnsýsluleg staða sóttvarnalæknis o.fl.)
lagafrumvarp

Þjónustusamningur við SÁÁ -- virkjunarframkvæmdir í neðri Þjórsá

athugasemdir um störf þingsins

Heilbrigðismál á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn

lagafrumvarp

Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangasbifreiðar)
lagafrumvarp

Menntunarmál blindra og sjónskertra

athugasemdir um störf þingsins

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Samvinna vestnorrænna landa í baráttunni gegn reykingum

þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

(aukin refsivernd lögreglu)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(vistunarmatsnefndir)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sóttvarnalög

(stjórnsýsluleg staða sóttvarnalæknis o.fl.)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landlæknir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 64 460,8
Flutningsræða 4 34,58
Andsvar 9 18,72
Grein fyrir atkvæði 8 6,73
Um atkvæðagreiðslu 3 4
Samtals 88 524,83
8,7 klst.