Karvel Pálmason: ræður


Ræður

Ferðamál

(ferðamálanefndir)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1990

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Sjúkrasamlög

fyrirspurn

Starfskjör og réttindi starfsmanna eftir tilflutning milli ríkis og sveitarfélaga

fyrirspurn

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

(þróunardeild og Fiskimálasjóður)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Valddreifing og flutningur stofnana út í héruð

fyrirspurn

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(breyting á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Eftirlaun til aldraðra

(gildistími og fjármögnun)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(skatthlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1990--1993

þingsályktunartillaga

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Skólamáltíðir

þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Dómsvald í héraði

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvarp um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Frjáls flugrekstur

þingsályktunartillaga

Lögskráning sjómanna

(smábátar)
lagafrumvarp

Sala fisks í gegnum íslenska fiskmarkaði

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga

Lánasýsla ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðgöng á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Ferðamál

(ferðamálanefndir)
lagafrumvarp

Frumvarp um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Utandagskrárumræða um kvótafrumvarpið

um fundarstjórn

Samkomulag um afgreiðslu kvótafrumvarpsins

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirstjórn umhverfismála

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sjómannalög

(hlýðnisskylda skipverja)
lagafrumvarp