Einar Oddur Kristjánsson: ræður


Ræður

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Stefnan í heilbrigðismálum

umræður utan dagskrár

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(útboð veiðiheimilda)
lagafrumvarp

Söfnunarkassar

(brottfall laga)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1996

skýrsla ráðherra

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(endurnýjunarreglur fiskiskipa)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(endurnýjunarreglur fiskiskipa)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðiheimildir krókabáta)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Efling sauðfjárbúskapar í jaðarbyggðum

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

(elli- og örorkulífeyrir)
lagafrumvarp

Réttur þeirra sem ekki hafa atvinnu

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(endurgreiðsla sérfræðikostnaðar)
lagafrumvarp

Ummæli þingmanns í fréttaviðtali

athugasemdir um störf þingsins

Ábyrgðarmenn

lagafrumvarp

Slit á Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Samábyrgð Íslands á fiskiskipum

lagafrumvarp

Kjaramál fiskimanna

lagafrumvarp

Fjárhagsvandi Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri

umræður utan dagskrár

Slit á Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(álagsstuðull á vexti)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(vörur á sviði upplýsingatækni o.fl.)
lagafrumvarp

Skipan opinberra framkvæmda og opinber innkaup

lagafrumvarp

Yfirskattanefnd

lagafrumvarp

Eftirlit með fjármálastarfsemi

lagafrumvarp

Sérákvæði laga um fjármálaeftirlit

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(bankaeftirlit, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(aðgangur að vegamannvirkjum)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Gjöld af bifreiðum

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 21 176,15
Andsvar 60 93,48
Flutningsræða 13 61,67
Ber af sér sakir 1 0,8
Samtals 95 332,1
5,5 klst.