Sólveig Pétursdóttir: ræður


Ræður

Hryðjuverkin í Bandaríkjunum og viðbrögð við þeim, skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Fyrirkomulag ökuprófa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skemmtanahald á útihátíðum

fyrirspurn

Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna

(lögheimili)
lagafrumvarp

Meðlagsgreiðslur

fyrirspurn

Löggæslan í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot gegn börnum)
lagafrumvarp

Samningsbundnir gerðardómar

(fullnusta erlendra gerðardóma)
lagafrumvarp

Reglur um flutning hættulegra efna um jarðgöng

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fasteignakaup

lagafrumvarp

Kirkjuskipan ríkisins

(aðskilnaður ríkis og kirkju)
lagafrumvarp

Lögreglan í Reykjavík

fyrirspurn

Viðbragðstími lögreglu

athugasemdir um störf þingsins

Upplýsingar um fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga

fyrirspurn

Getraunir

(reikningsár)
lagafrumvarp

Útkallstími björgunarþyrlu og stjórn björgunaraðgerða

fyrirspurn

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla

(dreifing ösku, kirkjugarðaráð o.fl.)
lagafrumvarp

Kirkju- og manntalsbækur

(kostnaður)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög og refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns (hryðjuverk)

lagafrumvarp

Kirkjubyggingasjóður

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög og lögreglulög

(sendierindrekar, grímubann, starfslok lögreglumanna o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð við vímuvanda fanga

fyrirspurn

Fangelsismálastofnun

athugasemdir um störf þingsins

Stefnumótun um aukið umferðaröryggi

þingsályktunartillaga

Aukið lögreglueftirlit

fyrirspurn

Fangelsi og fangavist

(vinnsla persónuupplýsinga)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(Umferðarstofa o.fl.)
lagafrumvarp

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

(rafræn vöktun o.fl.)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(öryggi í siglingum, kjarnakleyf efni o.fl.)
lagafrumvarp

Stefnumótun um aukið umferðaröryggi

þingsályktunartillaga

Öryggisráðstafanir lögreglunnar í tengslum við fund utanríkisráðherra NATO

fyrirspurn

Stefnumótun um aukið umferðaröryggi

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 17 112,4
Andsvar 36 56,88
Svar 16 55,4
Ræða 15 38,27
Ber af sér sakir 1 0,75
Um fundarstjórn 1 0,55
Samtals 86 264,25
4,4 klst.