Kristinn Pétursson: ræður


Ræður

Stjórnarskipunarlög

(útgáfa bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Framkvæmd flugmálaáætlunar

umræður utan dagskrár

Bráðabirgðalög um launamál

umræður utan dagskrár

Bygging og rekstur álvers

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1990

(ýmsar heimildir)
lagafrumvarp

Jarðgangagerð á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Afreksmannasjóður íslenskra íþróttamanna

lagafrumvarp

Varaflugvöllur vegna alþjóðaflugs

fyrirspurn

Utanríkismál

skýrsla

Fjáraukalög 1990

(ýmsar heimildir)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1990

(ýmsar heimildir)
lagafrumvarp

Fjárgreiðslur úr ríkissjóði

fyrirspurn

Sala á Þormóði ramma

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Vaxtalög

(hámarksvextir)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(sjóðvélar o.fl.)
lagafrumvarp

Veiðiheimildir smábáta

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréf)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Fjárlög 1991

lagafrumvarp

Björgunarþyrla

þingsályktunartillaga

Frelsi í útflutningsverslun

þingsályktunartillaga

Athugun atvinnumála vegna hruns loðnustofnsins

þingsályktunartillaga

Endurskoðun fiskveiðistefnunnar

þingsályktunartillaga

Vegalagning í óbyggðum

þingsályktunartillaga

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Þormóð ramma

umræður utan dagskrár

Ríkisreikningur 1989

fyrirspurn

Meðferð trúnaðarskjala um málefni Seyðisfjarðar

umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1991-1994

þingsályktunartillaga

Opinberar framkvæmdir umfram fjárlög

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla lánsfjárlaga

um fundarstjórn

Vaxtamál

beiðni um skýrslu

Fjáraukalög

um fundarstjórn

Ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum

lagafrumvarp

Lækkun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Íslensk heilbrigðisáætlun

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum

lagafrumvarp