Páll Pétursson: ræður


Ræður

Ávarp aldursforseta

þingsetning

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Kjör einstæðra foreldra

beiðni um skýrslu

Framboð á leiguhúsnæði

fyrirspurn

Varasjóður fyrir lán Byggingarsjóðs verkamanna

fyrirspurn

Áhrif stórrar álbræðslu á fámennt samfélag

fyrirspurn

Verslun með manneskjur

umræður utan dagskrár

Útsendingar sjónvarpsins

fyrirspurn

Fréttir um geymslu kjarnorkuvopna á Íslandi

umræður utan dagskrár

Reynslusveitarfélög

(gildistími o.fl.)
lagafrumvarp

Niðurstöður launakönnunar kjararannsóknarnefndar

fyrirspurn

Fyrirkomulag fasteignagjalda á landsbyggðinni

fyrirspurn

Fjárhagsstaða sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Ráðstöfun erfðafjárskatts

(greiðslur í ríkissjóð 2000)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(ráðstöfunarfé Framkvæmdasjóðs 2000)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

(gildistími o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(ráðstöfunarfé Framkvæmdasjóðs 2000)
lagafrumvarp

Bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna

lagafrumvarp

Skýrslutaka af börnum við héraðsdómstóla

umræður utan dagskrár

Mennta- og rannsóknastofnanir í landbúnaði

umræður utan dagskrár

Reynslusveitarfélög

(gildistími o.fl.)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(undanþágur)
lagafrumvarp

Nýbúamiðstöð á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Fátækt á Íslandi

umræður utan dagskrár

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Starfsskilyrði stjórnvalda og eftirlit með starfsemi þeirra

skýrsla

Þjóðlendur

(kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

fyrirspurn

Vatnsveitur í dreifbýli

fyrirspurn

Aðbúnaður þroskaheftra og fatlaðra á Landspítala

fyrirspurn

Undanþágur frá greiðslu fasteignaskatta og gatnagerðargjalda

fyrirspurn

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta við unga afbrotamenn

fyrirspurn

Flugsamgöngur við landsbyggðina

umræður utan dagskrár

Hópuppsagnir

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vaxtabyrði heimilanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Heimsóknir útlendinga

fyrirspurn

Rekstur Reykjadals í Mosfellssveit

fyrirspurn

Móttaka flóttamanna

fyrirspurn

Innheimtustofnun sveitarfélaga

(kröfufyrning barnsmeðlaga)
lagafrumvarp

Vinnumarkaðsaðgerðir

(atvinnumál fatlaðra)
lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

lagafrumvarp

Réttindagæsla fatlaðra

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Fæðingar- og foreldraorlof

(heildarlög, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þjóðlendur

(kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um stöðu Íslands í Evrópusamstarfi

skýrsla

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Fæðingar- og foreldraorlof

(heildarlög, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni ungra afbrotamanna

fyrirspurn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 39 154,9
Flutningsræða 15 91,98
Svar 24 76,17
Andsvar 26 36,28
Grein fyrir atkvæði 1 1,33
Samtals 105 360,66
6 klst.