Björgvin G. Sigurðsson: ræður


Ræður

Fyrning kröfuréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Verslunaratvinna

(eigendasaga myndverks)
lagafrumvarp

Umferðarlög og vátryggingastarfsemi

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofn eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Vátryggingarsamningar

(afmörkun á heimild til upplýsingaöflunar)
lagafrumvarp

Stefna ríkisstjórnarinnar í stóriðjumálum

athugasemdir um störf þingsins

Fjármálafyrirtæki

(starfsleyfi)
lagafrumvarp

Sértryggð skuldabréf

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flutningsjöfnunarstyrkir

fyrirspurn

Ummæli þingmanns um EES-samninginn

athugasemdir um störf þingsins

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Vátryggingarsamningar

(afmörkun á heimild til upplýsingaöflunar)
lagafrumvarp

Fyrning kröfuréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Innheimtulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsemi íslensku bankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ísland á innri markaði Evrópu

skýrsla

Kaupréttarsamningar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(samruni fyrirtækja, EES-reglur)
lagafrumvarp

Aðild að Evrópusambandinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða efnahags-, atvinnu- og kjaramála

umræður utan dagskrár

Hlutafélög og einkahlutafélög

(einföldun reglna um greiðslu hlutafjár í öðru en reiðufé, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Ástandið í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Rafræn eignarskráning verðbréfa

(viðskipti með verðbréf í erlendri mynt)
lagafrumvarp

Evruvæðing efnahagslífsins

fyrirspurn

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Neytendalán

(efling neytendaverndar)
lagafrumvarp

Breyting á lögum er varða verðbréfaviðskipti

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(aukið eftirlit og skráningarskylda)
lagafrumvarp

Öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga

(löggilding á rafverktökum)
lagafrumvarp

Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sértryggð skuldabréf

(staða afleiðusamninga)
lagafrumvarp

Jarðskaut

fyrirspurn

Merking grænmetis

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lækkun matvælaverðs

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samkeppni á matvælamarkaði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Verðtrygging

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðlagatrygging Íslands

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 20 166,98
Ræða 27 147,67
Andsvar 23 45,45
Svar 6 21,13
Grein fyrir atkvæði 1 1,02
Samtals 77 382,25
6,4 klst.