Guðmundur Steingrímsson: ræður


Ræður

Staða heimilanna

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins

(almenn greiðslujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Íslandsstofa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Persónukjör -- skattahækkanir -- verklagsreglur bankanna -- niðurfærsla húsnæðislána o.fl.

störf þingsins

Skipulag þingstarfa

um fundarstjórn

Fasteignamarkaðurinn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framtíðaruppbygging á Vestfjarðavegi í kjölfar dóms Hæstaréttar

umræður utan dagskrár

Flutningur málefna fatlaðra til sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar o.fl.

(aukið eftirlit og þrengri reglur)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(breyting ýmissa laga, lægri útgjöld ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Aðgerðaáætlun til að styrkja stöðu barna og ungmenna

fyrirspurn

Almannatryggingar o.fl.

(breyting ýmissa laga, lægri útgjöld ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar o.fl.

(aukið eftirlit og þrengri reglur)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(breyting ýmissa laga, lægri útgjöld ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar o.fl.

(aukið eftirlit og þrengri reglur)
lagafrumvarp

Málefni banka og sparisjóða -- staða námsmanna -- atvinnumál og lífeyrissjóðir

störf þingsins

Kjaramál flugvirkja

(bann við vinnustöðvunum)
lagafrumvarp

Notendastýrð persónuleg aðstoð við fólk með fötlun

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(landið eitt kjördæmi)
lagafrumvarp

Úttekt á virkjunarkostum fyrir álframleiðslu

þingsályktunartillaga

Jöfnun samkeppnisstöðu framleiðslufyrirtækja á landsbyggðinni með endurskoðun á reglum ÁTVR

þingsályktunartillaga

Hjúkrunarrými á Ísafirði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skuldavandi ungs barnafólks

umræður utan dagskrár

Hjúskaparlög, staðfest samvist o.fl.

(ein hjúskaparlög)
lagafrumvarp

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Opinbert neysluviðmið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar og húsaleigubætur

(gildistími ákvæðis um hlutfallslegar atvinnuleysisbætur o.fl.)
lagafrumvarp

Notendastýrð persónuleg aðstoð við fólk með fötlun

þingsályktunartillaga

Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda

(greiðsluskylda vegna fræðslusjóða)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

um fundarstjórn

Bótagreiðslur til foreldra með sameiginlegt forræði

fyrirspurn

Niðurfellingar skulda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Greiðsluaðlögun einstaklinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tímabundið úrræði einstaklinga sem eiga tvær fasteignir til heimilisnota

(ráðstöfun eignar til veðhafa)
lagafrumvarp

Greiðsluaðlögun einstaklinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf og stefna ríkisstjórnarinnar, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 42 273,68
Andsvar 44 69,95
Flutningsræða 2 20,02
Grein fyrir atkvæði 9 8,82
Um atkvæðagreiðslu 3 2,93
Samtals 100 375,4
6,3 klst.