Valgerður Sverrisdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Afbrigði um kosningu í fastanefndir

afbrigði um dagskrármál

Rekstur dagvistarheimila sjúkrahúsanna

umræður utan dagskrár

Gæsla íslenskra hafsbotnsréttinda

þingsályktunartillaga

Rjúpnastofninn

fyrirspurn

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Skýrsla dómsmálaráðherra um málefni Happdrættis Háskóla Íslands og almannavarna

skýrsla ráðherra

Sjóður til eflingar atvinnumálum kvenna

fyrirspurn

Einkavæðingaráform ríkisstjórnarinnar

fyrirspurn

Endurskoðun laga um náttúruvernd

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Eftirlaunaréttindi launafólks

lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um fjármálaleg samskipti Hrafns Gunnlaugssonar við ýmsa opinbera aðila

umræður utan dagskrár

Búfjárhald

(varsla stórgripa)
lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

(fæðingarorlof, biðlaun)
lagafrumvarp

Vegasamband allt árið milli Austurlands og Norðurlands

þingsályktunartillaga

Flutningur ríkisstofnana

fyrirspurn

Auglýsing frá Morgunblaðinu

fyrirspurn

Flutningur verkefna til sýslumannsembættanna

þingsályktunartillaga

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Skattlagning aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Landgræðslustörf bænda

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Framleiðsla og sala á búvörum

(verðmiðlun mjólkurafurða)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Afbrigði um dagskrármál

Staðan í atvinnumálum á Akureyri og viðbrögð ríkisstjórnarinnar við henni

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Afmæli heimastjórnar og þingræðis

tilkynningar forseta

Innflutningur á landbúnaðarvörum

athugasemdir um störf þingsins

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afskipti ráðherra af málefnum Ríkisútvarpsins, sjónvarps

umræður utan dagskrár

Skólanefndir

fyrirspurn

Heimildarmyndir

fyrirspurn

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atburðunum í Sarajevó

umræður utan dagskrár

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Græn símanúmer

þingsályktunartillaga

Listaháskóli

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Héraðsskógar

fyrirspurn

Barnaklám

fyrirspurn

Dýravernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

(lengd kennaranáms o.fl.)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Skipun nefndar til að kanna útlánatöp

lagafrumvarp

Um dagskrá

tilkynningar forseta

Vísun máls til nefndar

tilkynning frá forseta

Um dagskrá

tilkynningar forseta

Hæstiréttur Íslands

(tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um búvörulög

um fundarstjórn

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Stjórnarfrumvarp um Héraðsskóga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rannsóknarráð Íslands

lagafrumvarp

Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn

lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Um dagskrá

tilkynningar forseta

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(stjórnkerfi minjavörslu o.fl.)
lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

(lengd kennaranáms o.fl.)
lagafrumvarp

Safnahúsið

fyrirspurn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

fyrirspurn

Framhaldsskólar

(skólanefndir)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fundarsókn þingmanna

um fundarstjórn

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Ættleiðingar

fyrirspurn

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Afbrigði um dagskrármál

Endurskoðun laga um síldarútvegsnefnd

þingsályktunartillaga

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Afbrigði um dagskrármál

Samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands

þingsályktunartillaga

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn

lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Fundarhald í heilbrigðis- og trygginganefnd

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

(nýjar EES-reglur)
lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(stjórnkerfi minjavörslu o.fl.)
lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

beiðni um skýrslu

Skerðing á eingreiðslum til lífeyrisþega

umræður utan dagskrár

Endurskoðun VII. kafla stjórnarskrár lýðveldisins Íslands

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 147 276,08
Flutningsræða 12 43,23
Andsvar 8 9,98
Grein fyrir atkvæði 2 1,57
Samtals 169 330,86
5,5 klst.