Ágúst Ólafur Ágústsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Ástandið í lyfjamálum

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli dómsmálaráðherra á heimasíðu sinni

athugasemdir um störf þingsins

Skipulag ákæruvalds í kjölfar niðurstöðu Hæstaréttar

umræður utan dagskrár

Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi

(skráning upplýsinga um einstaklinga og hluti, EES-reglur)
lagafrumvarp

Aðbúnaður og aðstæður aldraðra á dvalar- og hjúkrunarheimilum

umræður utan dagskrár

Breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar

(sameiginleg forsjá barns o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2004

munnleg skýrsla þingmanns

Lenging fæðingarorlofs

fyrirspurn

Tæknifrjóvganir

fyrirspurn

Kynbundið ofbeldi

fyrirspurn

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum

lagafrumvarp

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(kjördæmi kirkjuþings o.fl.)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(heimilisofbeldi)
lagafrumvarp

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Fræðsla í Kennaraháskóla Íslands um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum

fyrirspurn

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Hæstaréttardómur í máli jafnréttisstýru

athugasemdir um störf þingsins

Kjaradómur og kjaranefnd

(ógilding úrskurðar)
lagafrumvarp

Fræðsla í grunn- og framhaldsskólum um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum

fyrirspurn

Breytingar á skattbyrði

umræður utan dagskrár

Lög um fæðingarorlof -- undirbúningur að fjölmiðlafrumvarpi

athugasemdir um störf þingsins

Öldrunargeðdeild á Landspítala -- háskólasjúkrahúsi

fyrirspurn

Tæki stjórnvalda til að stuðla að lækkun matvælaverðs á Íslandi

umræður utan dagskrár

Lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði

(skipulag löggæslunnar, greiningardeildir)
lagafrumvarp

Aðbúnaður aldraðra sem bíða eftir útskrift á LSH

umræður utan dagskrár

Kjaradeila ljósmæðra

athugasemdir um störf þingsins

Heimildir lögreglu til að leita uppi barnaníðinga

umræður utan dagskrár

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot gegn börnum)
lagafrumvarp

Skortur á hágæsluþjónustu á barnaspítalanum

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðskrá og almannaskráning

(flutningur Þjóðskrár til dómsmálaráðuneytisins)
lagafrumvarp

Þjóðlendur

(framkvæmdastjóri og verklok nefndarinnar)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög o.fl.

(samningur Evrópuráðsins um tölvubrot)
lagafrumvarp

Vegabréf

(ný gerð vegabréfa, nýr útgefandi o.fl.)
lagafrumvarp

Forgangsröð í heilbrigðiskerfinu

umræður utan dagskrár

Skipun ráðuneytisstjóra í félagsmálaráðuneyti

athugasemdir um störf þingsins

Almenn hegningarlög

(heimilisofbeldi)
lagafrumvarp

Staðan í hjúkrunarmálum

athugasemdir um störf þingsins

MFS-einingin á Landspítala -- háskólasjúkrahúsi

fyrirspurn

Skattlagning styrkja úr sjúkra- og styrktarsjóðum

fyrirspurn

Landhelgisgæsla Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fullnusta refsidóma

(flutningur sektarinnheimtu til Blönduóss)
lagafrumvarp

Happdrætti Háskóla Íslands

(einkaleyfisgjald og greiðsla vinninga í peningum)
lagafrumvarp

Upplýsingalög

(endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Dómstólar og meðferð einkamála

(dómstörf og kjör löglærðra aðstoðarmanna o.fl.)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Mannekla á Landspítala -- háskólasjúkrahúsi

umræður utan dagskrár

Útskriftarvandi LSH

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar

(samningar við sérgreinalækna)
lagafrumvarp

Viðbrögð í kjölfar upplýsinga um símhleranir

athugasemdir um störf þingsins

Almenn hegningarlög o.fl.

(samningur Evrópuráðsins um tölvubrot)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(samningar við sérgreinalækna)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 52 306,88
Flutningsræða 9 48,22
Andsvar 27 47,47
Um atkvæðagreiðslu 1 1,98
Grein fyrir atkvæði 2 1,8
Samtals 91 406,35
6,8 klst.