Einar Oddur Kristjánsson: ræður


Ræður

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Réttur til launa í veikindaforföllum

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1996

lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Samráð við samtök launafólks um félagsleg réttindi

umræður utan dagskrár

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(úreldingarstyrkur til krókabáta)
lagafrumvarp

Málefni Landhelgisgæslunnar

umræður utan dagskrár

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Iðnaður og uppsveifla í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Umgengni um nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(persónuafsláttur barna, uppsafnaður persónuafsláttur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 17 132,73
Andsvar 59 86,7
Flutningsræða 1 13,35
Samtals 77 232,78
3,9 klst.