Siv Friðleifsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Lífríkið á Hornströndum

fyrirspurn

Stytting rjúpnaveiðitímans

fyrirspurn

Náttúruvernd

(Náttúruverndarráð o.fl.)
lagafrumvarp

Loftslagsþing Sameinuðu þjóðanna í Marrakesh

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Niðurstaða 7. aðildarríkjaþings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

skýrsla

Áhrif framræslu votlendis á fuglalíf

fyrirspurn

Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð

fyrirspurn

Skógræktarmál og Bernarsamningurinn

fyrirspurn

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Stækkun Hagavatns

fyrirspurn

Mat á umhverfisáhrifum skógræktarverkefna

fyrirspurn

Náttúruvernd

(Náttúruverndarráð o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

Bann við umskurði stúlkna

fyrirspurn

Náttúruminjar á hafsbotni

fyrirspurn

Merking matvæla

fyrirspurn

Meginreglur umhverfisréttar

fyrirspurn

Verndun hafs og stranda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framkvæmd Kyoto-bókunarinnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur

(gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
lagafrumvarp

Sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfarar

fyrirspurn

Skipan matvælaeftirlits

fyrirspurn

Norræna ráðherranefndin 2001

skýrsla

Þjóðgarður norðan Vatnajökuls

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Landverðir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Eiturefni og hættuleg efni

(EES-reglur, ósoneyðandi efni)
lagafrumvarp

Umhverfisstofnun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.)
lagafrumvarp

Meðhöndlun úrgangs

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Meðhöndlun úrgangs

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Umhverfisstofnun

lagafrumvarp

Úrelt skip í höfnum landsins

fyrirspurn

Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi

fyrirspurn

Réttindi Norðurlandabúa

fyrirspurn

Umhverfisstofnun

lagafrumvarp

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur

(gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 28 165,03
Svar 28 74,18
Andsvar 42 66,73
Flutningsræða 8 64,67
Grein fyrir atkvæði 4 2,48
Samtals 110 373,09
6,2 klst.