Ísólfur Gylfi Pálmason: ræður


Ræður

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Kjaramál sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Átak til að treysta byggð og atvinnulíf á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Póstþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli sjávarútvegsráðherra á aðalfundi LÍÚ, ræðutími o.fl.

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fundur í heilbr.- og trn. með fulltrúum sjúkraliða

athugasemdir um störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Rannsókn kjörbréfs

Hönnun og merkingar hjólreiðabrauta

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Farþegaflutningar til og frá Íslandi

fyrirspurn

Brottkast afla

umræður utan dagskrár

Áform um einkarekstur í heilbrigðisþjónustunni

umræður utan dagskrár

Vestnorrænt samstarf og íslensk nærsvæðastefna

þingsályktunartillaga

Niðurstaða 7. aðildarríkjaþings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

skýrsla

Skógræktarmál og Bernarsamningurinn

fyrirspurn

Skýrsla um menningartengda ferðaþjónustu

fyrirspurn

Smávirkjanir í sveitum

fyrirspurn

Verklag við afgreiðslu fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Vinnulag fjárlaganefndar við undirbúning 3. umr. fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Stækkun Hagavatns

fyrirspurn

Mat á umhverfisáhrifum skógræktarverkefna

fyrirspurn

Forvarnasjóður

fyrirspurn

Heimsmeistaramótið í knattspyrnu og þjónusta Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Kynning á málstað Íslands í hvalveiðimálum

fyrirspurn

Vegaframkvæmdir á Hellisheiði og í Þrengslum

fyrirspurn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Yfirlýsing frá þingflokki Vinstri hreyfingarinnar -- græns framboðs

um fundarstjórn

Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis

þingsályktunartillaga

Þingsályktunartillaga um stefnu í byggðamálum 2002--2005

athugasemdir um störf þingsins

Réttarstaða Byrgisins í Rockville á Miðnesheiði

fyrirspurn

Íþróttamiðstöð Íslands að Laugarvatni

fyrirspurn

Svæðisútvarp Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Ferjusiglingar Herjólfs milli Vestmannaeyja og Þorlákshafnar

fyrirspurn

Val á skipi til að sinna áætlunarsiglingum Herjólfs tímabundið

fyrirspurn

Uppsagnir á Múlalundi

umræður utan dagskrár

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Verðmyndun á matvörumarkaði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Póstþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Vandi heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Norrænt samstarf 2001

skýrsla

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Þriggja fasa rafmagn

fyrirspurn

Jarðgöng undir Almannaskarð

fyrirspurn

Rekstur vistheimilisins að Gunnarsholti

fyrirspurn

Framkvæmdir við Sjúkrahús Suðurlands

fyrirspurn

Aðstaða til fjarnáms

fyrirspurn

Afgreiðsla iðnaðarnefndar á virkjanafrumvarpi

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Endurskoðun EES-samningsins

umræður utan dagskrár

Páskakveðjur

Upplýsingagjöf um álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Aukin vanskil og fjölgun fjárnáma í landinu

umræður utan dagskrár

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Orð forseta Íslands um Evrópusambandið

athugasemdir um störf þingsins

Verðlagsmál

umræður utan dagskrár

Bakkaflugvöllur

fyrirspurn

Nefndafundir á þingfundartíma

um fundarstjórn

Þróun matvælaverðs á Íslandi í samanburði við önnur Norðurlönd

umræður utan dagskrár

Ávísanir á ávanabindandi lyf

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 77 130,67
Andsvar 38 60,33
Flutningsræða 4 33,23
Um fundarstjórn 2 2,7
Samtals 121 226,93
3,8 klst.