Lúðvík Bergvinsson: ræður


Ræður

Meðferð einkamála

(gjafsókn)
lagafrumvarp

Útboð og verksamningur um veitingasölu í Leifsstöð

umræður utan dagskrár

Hlutafjárvæðing ríkisbanka og fjárfestingarlánasjóða

umræður utan dagskrár

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Efling atvinnu- og þjónustusvæða á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Lögmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(framsal veiðiheimilda)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(hámark aflahlutdeildar)
lagafrumvarp

Gjaldskrárbreytingar Pósts og síma hf.

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1996

skýrsla ráðherra

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(úrelding krókabáta)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(dómsmálagjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Eldsneytisgjald á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tekjuskattur og eignarskattur

(sala og fyrning aflahlutdeildar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(endurnýjunarreglur fiskiskipa)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðiheimildir krókabáta)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(endurnýjunarreglur fiskiskipa)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðiheimildir krókabáta)
lagafrumvarp

Markaðshlutdeild fyrirtækja

(sjóflutningar)
fyrirspurn

Afleiðingar af uppsögnum ungra lækna

umræður utan dagskrár

Aukatekjur ríkissjóðs

(dómsmálagjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðiheimildir krókabáta)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(dómsmálagjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Kjaradeila sjómanna og útvegsmanna

umræður utan dagskrár

Rannsókn á störfum fíkniefnadeildar lögreglunnar

beiðni um skýrslu

Úrskurður umboðsmanns um ólögmæta hótelstyrki

umræður utan dagskrár

Samskipti dómsmálaráðuneytisins og lögregluyfirvalda

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(handfæraveiðar, veiðiskylda, krókaveiðar o.fl.)
lagafrumvarp

Ummæli þingmanns í fréttaviðtali

athugasemdir um störf þingsins

Einkahlutafélög

(slit á félagi og innlausn hluta)
lagafrumvarp

Ábyrgðarmenn

lagafrumvarp

Slit á Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Þjónusta geðlækna í fangelsum

fyrirspurn

Kjaramál fiskimanna

lagafrumvarp

Lögreglulög

(samstarf lögregluliða, valnefnd Lögregluskólans o.fl.)
lagafrumvarp

Kostnaður Landsbankans við laxveiðar og rangar upplýsingar í svari ráðherra til Alþingis

umræður utan dagskrár

Málefni Samkeppnisstofnunar og samkeppnisráðs

fyrirspurn

Skýrsla viðskiptaráðherra um málefni Landsbanka Íslands

skýrsla ráðherra

Svör við fyrirspurn um kaup Landsbankans á veiðileyfum í Hrútafjarðará

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ákvæði um hvíldartíma og yfirlýsing forseta

um fundarstjórn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Skipan opinberrar nefndar um auðlindagjald

þingsályktunartillaga

Skipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf.

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 41 309,03
Flutningsræða 7 81,67
Andsvar 47 66,33
Grein fyrir atkvæði 9 4,93
Um fundarstjórn 1 1,1
Ber af sér sakir 1 0,32
Samtals 106 463,38
7,7 klst.