Sturla Böðvarsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Fjármál Sjúkrahúss Reykjavíkur

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Þingsköp Alþingis

(rannsóknarvald þingnefnda)
lagafrumvarp

Eigendaskýrsla um Landsvirkjun

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Staða jafnréttismála

umræður utan dagskrár

Framkvæmd GATT-samningsins

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Sjávarútvegsskóli Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1995

munnleg skýrsla þingmanns

Fjárstyrkur til heilsárshótela á landsbyggðinni 1995

umræður utan dagskrár

Tryggingagjald

(gjaldhlutfall)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skrifleg svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Fornminjarannsóknir í Reykholti

fyrirspurn

Móttöku- og hlustunarskilyrði Ríkisútvarpsins á Vesturlandi

fyrirspurn

Störf fjárlaganefndar

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 1996

lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Álver á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Samningsveð

lagafrumvarp

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Lánasjóður íslenskra námsmanna

fyrirspurn

Kynning MIL á Íslandi fyrir erlenda fjárfesta

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Beiðni um skýrslur

athugasemdir um störf þingsins

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1997 og 1998

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Kynslóðareikningar

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Vinnubrögð við niðurskurð í rekstri sjúkrahúsa á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Samkomulag um stækkun verksmiðju Íslenska járnblendifélagsins hf. og um breytingu á eignaraðild

umræður utan dagskrár

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Athugasemd um fyrirspurn

um fundarstjórn

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

(eignaraðild, stækkun)
lagafrumvarp

Slit á Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Búfjárhald

(forðagæsla, merking o.fl.)
lagafrumvarp

Bæjanöfn

(örnefnanefnd)
lagafrumvarp

Hafnaáætlun 1997--2000

þingsályktunartillaga

Undirboð í vikurútflutningi

umræður utan dagskrár

Viðskipti með aflaheimildir

umræður utan dagskrár

Þjóðminjalög

(stjórnskipulag o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Búnaðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

(eignaraðild, stækkun)
lagafrumvarp

Ríkisendurskoðun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Hafnaáætlun 1997--2000

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 59 289,85
Andsvar 52 104,48
Flutningsræða 5 62,15
Grein fyrir atkvæði 2 2
Samtals 118 458,48
7,6 klst.