Sturla Böðvarsson: ræður


Ræður

Umferð hjólandi vegfarenda um Reykjanesbraut

fyrirspurn

Áhrif hvalveiða á ferðaþjónustu hér á landi

fyrirspurn

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(meðferð hlutafjár)
lagafrumvarp

Úrbætur í fjarskiptamálum í Norður-Þingeyjarsýslu

fyrirspurn

Lega Sundabrautar

fyrirspurn

Farþegaskattur

fyrirspurn

Úthlutun fjár til kynningar- og markaðsmála í ferðaþjónustu

fyrirspurn

Fjarskiptasamband

fyrirspurn

Færsla Hringbrautar í Reykjavík

fyrirspurn

Gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar

fyrirspurn

Sundabraut

fyrirspurn

Farsímakerfið

fyrirspurn

Nettenging lítilla byggðarlaga

fyrirspurn

Gangagerð og safnvegaframkvæmdir

fyrirspurn

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Veggjald í Hvalfjarðargöngum

umræður utan dagskrár

Beint millilandaflug frá Akureyri

fyrirspurn

Auglýsingar í tölvupósti

fyrirspurn

Öryggi vegfarenda á Kleifaheiði

fyrirspurn

Rannsókn flugslysa

lagafrumvarp

Siglingastofnun Íslands

(siglingavernd, kóðar, gjaldtaka)
lagafrumvarp

Skýrsla um áhrif hvalveiða á ímynd Íslands sem ferðamannalands

athugasemdir um störf þingsins

Siglingavernd

lagafrumvarp

Aðgengismál fatlaðra

fyrirspurn

Ferðamál fatlaðra

fyrirspurn

Tilkynningarskylda og afmörkun siglingaleiða

fyrirspurn

Öryggi sjúkraflugvallar á Djúpavogi

fyrirspurn

Bundið slitlag á þjóðvegi nr. 1

fyrirspurn

Hálkuvarnir á þjóðvegum

fyrirspurn

Áætlunarflug milli Sauðárkróks og Reykjavíkur

fyrirspurn

Gjaldtaka af umferðarmannvirkjum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tvöföldun Vesturlandsvegar

fyrirspurn

Þriðja kynslóð farsíma

lagafrumvarp

Stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála

(flugvallaskattur)
lagafrumvarp

Loftferðir

(Montreal-samningurinn, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Strandsiglinganefnd

fyrirspurn

Flutningur hættulegra efna um Hvalfjarðargöng

fyrirspurn

Eignarhald á fjölmiðlum á Íslandi, munnleg skýrsla menntamálaráðherra

skýrsla ráðherra

Fjarskiptaþjónusta í Húnaþingi vestra

fyrirspurn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Svar 53 168,47
Ræða 14 81,47
Flutningsræða 7 78,58
Andsvar 27 38,02
Samtals 101 366,54
6,1 klst.