Ingibjörg Pálmadóttir: ræður


Ræður

Staða Kópavogshælis

umræður utan dagskrár

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES

lagafrumvarp

Áhrif af stefnu ríkisstjórnarinnar á Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES

lagafrumvarp

Bætur vegna skertra aflaheimilda

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni aldraðra

(rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Endurskoðun umferðarlaga

þingsályktunartillaga

Fréttamaður Ríkisútvarpsins á Vesturlandi

þingsályktunartillaga

Íbúðaverð á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Verðlagning á raforku

þingsályktunartillaga

Stefna stjórnvalda í áfengis- og fíkniefnameðferð

umræður utan dagskrár

Lækkun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Endurskoðun laga um síldarútvegsnefnd

þingsályktunartillaga

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Hvalveiðar

fyrirspurn

Sjóður til að styrkja efnilega íþróttamenn

lagafrumvarp

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Hópuppsagnir

lagafrumvarp

Vinnumarkaðsmál

lagafrumvarp

Gilsfjarðarbrú

umræður utan dagskrár

Atvinnuleysistryggingar

(verkefnastyrkir til sveitarfélaga 1993)
lagafrumvarp

Kjaradeila sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

lagafrumvarp

Ný staða í EES-málinu

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

(aðstöðugjald)
lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Uppsagnir ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga á Ríkisspítölum

umræður utan dagskrár

Búnaðarfræðsla

(skráningargjöld)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(almenn endurskoðun)
lagafrumvarp

Heilbrigðismál

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Dragnótaveiðar á Faxaflóa

fyrirspurn

Endurskoðun laga um mannanöfn

fyrirspurn

Barnasjónvarp

fyrirspurn

Skuldastaða heimilanna

fyrirspurn

Fræðslustörf um gigtsjúkdóma

þingsályktunartillaga

Sóttvarnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Neyðarráðstafanir gegn neyslu áfengis og annarra vímuefna

þingsályktunartillaga

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Kvennadeild Landspítalans

umræður utan dagskrár

Staða sjávarútvegsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rannsóknir á innfluttum matvælum

fyrirspurn

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Lokun meðferðarheimilis SÁÁ að Staðarfelli

umræður utan dagskrár

Atkvæðagreiðsla um frumvarp um Sementsverksmiðjuna

um fundarstjórn

Bætur vegna þorskaflabrests

fyrirspurn

Breyting á dagskrá

um fundarstjórn

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eiturefni og hættuleg efni

(ósoneyðandi efni)
lagafrumvarp

Lendingar ferjuflugvéla á Rifi

þingsályktunartillaga

Vegur milli Þingvalla og Hvalfjarðar um Leggjabrjót

þingsályktunartillaga

Ólympískir hnefaleikar

þingsályktunartillaga

Íþróttasjóður ríkisins

þingsályktunartillaga

Sjávarútvegsstefna

þingsályktunartillaga

Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjaldskrá hafna

fyrirspurn

Íþróttir, æskulýðs- og tómstundastarfsemi

fyrirspurn

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(eftirlit á varnarsvæðum)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Afgreiðsla dagskrármála

um fundarstjórn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 65 338,18
Flutningsræða 14 66,83
Andsvar 39 45,97
Um fundarstjórn 6 7,9
Grein fyrir atkvæði 2 2,77
Málsh. um fundarstjórn 1 1,22
Samtals 127 462,87
7,7 klst.