Sighvatur Björgvinsson: ræður


Ræður

Málefni Seðlabankans

umræður utan dagskrár

Lækkun vaxta

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Jöfnun húshitunarkostnaðar

fyrirspurn

Vatnaflutningar til Fljótsdals

fyrirspurn

Vandi skipasmíðaiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir

lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Seðlabankastjóri

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sala ríkisins á verðbréfum og spariskírteinum

fyrirspurn

Samkeppnisstaða einkarekinna garðplöntustöðva

fyrirspurn

Erindi til samkeppnisráðs

fyrirspurn

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Skattlagning aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Samkeppnislög

(hæfniskröfur samkeppnisráðsmanna)
lagafrumvarp

Vaxtamál og viðskipti með húsbréf

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, brottfall gagnkvæmnisskilyrðis)
lagafrumvarp

Lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir

lagafrumvarp

Landbúnaðarþáttur GATT-samkomulagsins

umræður utan dagskrár

Iðnlánasjóður

(gjaldstofn)
lagafrumvarp

Iðnaðarmálagjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staðan í atvinnumálum á Akureyri og viðbrögð ríkisstjórnarinnar við henni

umræður utan dagskrár

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur landbúnaðarvara og verðmiðlunargjöld)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Viðhald húsa í einkaeign

fyrirspurn

Útflutningur á íslensku vatni

fyrirspurn

Vandi skipasmíðaiðnaðarins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hækkun þjónustugjalda í bönkum og lánastofnunum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Launakjör bankastjóra ríkisbankanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samkomulag stjórnarflokka um sjávarútvegsmál

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Markaðsátak í rafmagnssölu

fyrirspurn

Norræna ráðherranefndin 1993--1994

skýrsla

Sala notaðra ökutækja

lagafrumvarp

Hlutafélög

(aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
lagafrumvarp

Eignarhlutafélög

lagafrumvarp

Alþjóðasamþykktin um öryggi fiskiskipa

þingsályktunartillaga

Réttindi eftirlitsmanna vegna samnings um herafla í Evrópu

lagafrumvarp

Samningur um opna lofthelgi

þingsályktunartillaga

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

Samningur um líffræðilega fjölbreytni

þingsályktunartillaga

Evrópska efnahagssvæðið

(birting breytinga og viðauka o.fl.)
lagafrumvarp

Samningur um Svalbarða

þingsályktunartillaga

Evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög

lagafrumvarp

Neytendalán

(framsal viðskiptabréfa, framkvæmd laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Merkingar varðandi orkunotkun heimilistækja

lagafrumvarp

Öryggi vöru og opinber markaðsgæsla

lagafrumvarp

Fákeppni og samkeppnishindranir

fyrirspurn

Úttekt á hringamyndun

fyrirspurn

Afurðalánaviðskipti ríkisbankanna

fyrirspurn

Samskipti við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn

fyrirspurn

Afgreiðsla mála í iðnaðarnefnd, svar landbrh. við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

beiðni um skýrslu

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vandi skipasmíðaiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 35 158,45
Flutningsræða 22 129,6
Svar 29 74,3
Andsvar 30 37,12
Um fundarstjórn 1 0,72
Samtals 117 400,19
6,7 klst.