Þuríður Backman: ræður


Ræður

Skilaskylda á ferskum matvörum

þingsályktunartillaga

Sala sjávarafla o.fl.

(bætt samkeppnisstaða innlendra fiskvinnslustöðva)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Umræða í utanríkismálanefnd um Kína o.fl.

um fundarstjórn

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(afnám sérstakra álagsgreiðslna)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um embættismenn fastanefnda

tilkynningar forseta

Skýrslur Ríkisendurskoðunar um tvo einkaskóla -- stuðningur ríkisins við fjármálafyrirtæki o.fl.

störf þingsins

Niðurskurður í heilbrigðiskerfinu

umræður utan dagskrár

Orð ráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíðarskipan fiskveiðistjórnar

þingsályktunartillaga

Endurskipulagning á sérfræðiþjónustu á heilbrigðissviði

umræður utan dagskrár

Landlæknir og lýðheilsa

(sameining stofnana)
lagafrumvarp

Öryggi á þjóðvegi 1 undir Eyjafjöllum

fyrirspurn

Landsdómur

(meðferð máls, hæfi dómara o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(flutningur málaflokksins til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Úttekt á samkeppnissjóðum á sviði vísinda og rannsókna

fyrirspurn

Áhrif flutnings málefna fatlaðra innan skólakerfisins

fyrirspurn

Lánshæfismat Íslands -- sameining sjúkrahúsa -- afgreiðsla fjárlaga o.fl.

störf þingsins

Tekjuskattur

(sjúkdómatryggingar)
lagafrumvarp

Skortur á heimilislæknum -- gagnaver -- efnahagsspár o.fl.

störf þingsins

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir)
lagafrumvarp

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir)
lagafrumvarp

Atvinnumál -- ESB-umsóknarstyrkir -- netskrif þingmanns -- St. Jósefsspítali o.fl.

störf þingsins

Grunsemdir um njósnir á Alþingi

um fundarstjórn

Staðgöngumæðrun

(heimild til staðgöngumæðrunar)
þingsályktunartillaga

Sala fyrirtækja í almannaeigu -- Íbúðalánasjóður -- Læknavaktin o.fl.

störf þingsins

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framkvæmd þjónustusamnings við Menntaskólann Hraðbraut

skýrsla

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu

(afturköllun umsóknar)
þingsályktunartillaga

Þjóðaratkvæðagreiðslur -- lánshæfismat ríkisins -- bætt stjórnsýsla o.fl.

störf þingsins

Staða kjarasamninga á almennum og opinberum markaði

umræður utan dagskrár

Landlæknir og lýðheilsa

(sameining stofnana)
lagafrumvarp

Þingsályktunartillaga um skipun stjórnlagaráðs

um fundarstjórn

Ástandið í arabalöndunum og ábyrgð vestrænna ríkja

umræður utan dagskrár

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Atvinnumál, skattamál o.fl.

störf þingsins

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Landlæknir og lýðheilsa

(sameining stofnana)
lagafrumvarp

Alþjóðaþingmannasambandið 2010

skýrsla

Uppbygging á Vestfjarðavegi

(veglagning út með Þorskafirði um Teigsskóg)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(sjúkdómatryggingar)
lagafrumvarp

Áfengislög

(skýrara bann við auglýsingum)
lagafrumvarp

Ávana- og fíkniefni og lyfjalög

(leyfisveitingar og gjaldtaka)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fundur Evrópuþingmanna og alþingismanna -- ummæli þingmanns í fjölmiðlum -- kjarasamningar o.fl.

störf þingsins

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Sjúkratryggingar

(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði)
lagafrumvarp

Skattbyrði og skattahækkanir

umræður utan dagskrár

Mótun framleiðslustefnu í lífrænum landbúnaði

þingsályktunartillaga

Umhverfismengun frá fyrirtækjum -- umræða um stjórn fiskveiða -- koma hvítabjarna o.fl.

störf þingsins

Staða íslenskrar tungu og íslensks táknmáls

(heildarlög)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Aðild Íslands að NATO -- efnahagsmál -- Evrópusambandið o.fl.

störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Stuðningur ríkisstjórnarinnar við aðgerðir NATO í Líbíu

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Vinna við frumvarp um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Skuldalækkun og ábyrgð á húsnæðislánum

fyrirspurn

Stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir

lagafrumvarp

Losun gróðurhúsalofttegunda

(viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, ESB-reglur)
lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brottfall laga um ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(heildarlög)
lagafrumvarp

Prófessorsstaða tengd nafni Jóns Sigurðssonar forseta

þingsályktunartillaga

Stjórnarsamstarfið -- sala Sjóvár -- nefndarfundir -- ESB o.fl.

störf þingsins

Matvælaöryggi og tollamál

umræður utan dagskrár

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Beiðni um opinn nefndarfund

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Breyting á bankalögum -- atvinnumál -- Kvikmyndaskóli Íslands o.fl.

störf þingsins

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Samkomulag um lok þingstarfa

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Afgreiðsla mála fyrir þinglok

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Samkomulag um 310. mál, staðgöngumæðrun

tilkynningar forseta

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 118 225,3
Andsvar 34 56,58
Flutningsræða 2 25,88
Um atkvæðagreiðslu 7 7,55
Grein fyrir atkvæði 5 4,6
Um fundarstjórn 2 2,23
Samtals 168 322,14
5,4 klst.