Katrín Jakobsdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

146. þing, 2016–2017

 1. 16 nál. með brtt., Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins)
 2. 42 nefndarálit, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017 (breyting ýmissa laga)
 3. 43 breytingartillaga, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017 (breyting ýmissa laga)
 4. 634 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði (EES-reglur)
 5. 780 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur)
 6. 844 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánshæfismatsfyrirtæki (EES-reglur)
 7. 910 nál. með brtt. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar, tollar og gjöld (samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur o.fl.)
 8. 949 nefndarálit, stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð o.fl. (framkvæmd og dagsetningar)

145. þing, 2015–2016

 1. 365 nefndarálit, tekjuskattur o.fl. (nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
 2. 1318 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum
 3. 1376 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar og gjöld (tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa)
 4. 1675 nefndarálit, ákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (evrópskar reglur um fjármálaeftirlit, EES-reglur)
 5. 1720 nefndarálit, stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð
 6. 1729 nefndarálit, vextir og verðtrygging (verðtryggð neytendalán)

144. þing, 2014–2015

 1. 1475 nál. með brtt., alþjóðleg öryggismál o.fl. (erlend herskip og herloftför o.fl., breyting ýmissa laga)

135. þing, 2007–2008

 1. 366 breytingartillaga, fjárlög 2008
 2. 471 breytingartillaga, fjárlög 2008

Meðflutningsmaður

146. þing, 2016–2017

 1. 13 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð
 2. 41 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins)
 3. 45 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð
 4. 514 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki og opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (tilkynningar um brot á fjármálamarkaði)
 5. 592 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög o.fl. (einföldun, búsetuskilyrði)
 6. 779 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, brottfall laga um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga og niðurlagning Eftirlaunasjóðs starfsmanna Útvegsbanka Íslands
 7. 811 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum (úttektarheimildir)
 8. 826 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skortsala og skuldatryggingar (EES-reglur)
 9. 902 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum (úttektarheimildir)
 10. 923 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fyrirtækjaskrá (aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá)
 11. 951 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur)

145. þing, 2015–2016

 1. 164 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (leyfilegur munur á milli eignarliða og lífeyrisskuldbindinga)
 2. 579 nál. með brtt., ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 3. 634 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skattar og gjöld (breyting ýmissa laga)
 4. 678 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 5. 680 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 6. 1001 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (stöðugleikaframlag)
 7. 1183 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heimildir Fjármálaeftirlitsins til að takmarka tjón á fjármálamarkaði)
 8. 1382 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti
 9. 1422 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (einföldun og innleiðing ársreikningatilskipunar 2013/34/ESB, EES-reglur)
 10. 1423 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (einföldun og innleiðing ársreikningatilskipunar 2013/34/ESB, EES-reglur)
 11. 1492 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál o.fl. (fjárstreymistæki til að draga úr neikvæðum áhrifum fjármagnsinnstreymis)
 12. 1521 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eigið fé, könnunar- og matsferli, vogunarhlutfall, EES-reglur)
 13. 1522 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eigið fé, könnunar- og matsferli, vogunarhlutfall, EES-reglur)
 14. 1551 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)
 15. 1552 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)
 16. 1685 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 17. 1686 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 18. 1701 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (losun fjármagnshafta)
 19. 1702 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (losun fjármagnshafta)
 20. 1703 nál. með brtt., umbætur á fyrirkomulagi peningamyndunar
 21. 1718 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (erlend lán, EES-reglur)
 22. 1719 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (erlend lán, EES-reglur)
 23. 1727 frhnál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 24. 1761 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fasteignalán til neytenda (heildarlög)
 25. 1762 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fasteignalán til neytenda (heildarlög)
 26. 1763 frhnál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fasteignalán til neytenda (heildarlög)
 27. 1764 frhnál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (erlend lán, EES-reglur)
 28. 1774 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl.
 29. 1775 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl.
 30. 1812 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (undanþága og endurgreiðslur til íþróttafélaga)

144. þing, 2014–2015

 1. 160 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (leyfilegur munur á milli eignarliðs og lífeyrisskuldbindinga)
 2. 988 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 173/2013 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 3. 989 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 75/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (ólöglegt skógarhögg og markaðssetning á timbri, EES-reglur)
 4. 1057 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 153/2014 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn (heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur)
 5. 1058 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 88/2014 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, EES-reglur)
 6. 1220 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samstarf við Færeyjar og Grænland um leiðir til að draga úr útblæstri brennisteins frá skipum
 7. 1221 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur hafnríkja til að uppræta ólöglegar, ótilkynntar og eftirlitslausar veiðar (aðgangur erlendra skipa að höfnum)
 8. 1240 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 269/2014 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (markaðssetning og notkun forefna sprengiefna, EES-reglur)
 9. 1241 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 29/2015 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (hugverkaréttindi, EES-reglur)
 10. 1266 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2015
 11. 1267 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Grænlands og Íslands um stjórnun rækjuveiða á Dohrnbanka
 12. 1319 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, fullgilding bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum (OPCAT)
 13. 1449 nefndarálit utanríkismálanefndar, heimild fulltrúa Vestnorræna ráðsins til að senda fyrirspurnir til ráðherra
 14. 1455 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur við Japan

143. þing, 2013–2014

 1. 369 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, byggingarvörur (heildarlög, EES-reglur)
 2. 370 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, byggingarvörur (heildarlög, EES-reglur)
 3. 381 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (loftgæði, færanleg starfsemi, umhverfismerki o.fl., EES-reglur)
 4. 382 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (fjárhæð losunargjalds)
 5. 383 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, sveitarstjórnarlög (eignarhlutir í orkufyrirtækjum)
 6. 442 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, flutningur verkefna frá innanríkisráðuneytinu til sýslumannsembætta
 7. 624 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (frestun gildistöku)
 8. 695 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, myglusveppur og tjón af völdum hans
 9. 719 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, landsnet ferðaleiða
 10. 907 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, frestun verkfallsaðgerða á Herjólfi VE
 11. 1018 frhnál. með brtt. utanríkismálanefndar, stuðningur við sjálfsákvörðunarrétt íbúa Vestur-Sahara
 12. 1056 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, siglingavernd o.fl. (hert öryggismál í flugi og á hafnarsvæðum)
 13. 1093 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, losun og móttaka úrgangs frá skipum (EES-reglur)
 14. 1143 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, skipulagslög (bótaákvæði o.fl.)
 15. 1144 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, hafnalög (ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur)
 16. 1151 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, frestun verkfallsaðgerða Félags íslenskra atvinnuflugmanna gegn Icelandair ehf.
 17. 1293 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, frestun verkfallsaðgerða Flugvirkjafélags Íslands gegn Icelandair

141. þing, 2012–2013

 1. 1367 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög (tímabundið ákvæði um breytingu á stjórnarskrá)

136. þing, 2008–2009

 1. 187 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, stimpilgjald (undanþága gjalds vegna skuldbreytingar lána)
 2. 188 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, stimpilgjald (undanþága gjalds vegna skuldbreytingar lána)
 3. 307 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tollalög (landið eitt tollumdæmi)
 4. 368 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, ársreikningar (heimild til færslu bókhalds í erlendum gjaldmiðli)
 5. 373 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, virðisaukaskattur (gjaldaaðlögun og uppgjörstímabil)
 6. 375 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (niðurfelling skilmálabreytingagjalds fasteignaveðlána o.fl.)
 7. 405 nefndarálit, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 8. 406 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tekjuskattur (gerð skattframtala o.fl.)
 9. 423 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, tollalög, virðisaukaskattur og gjald af áfengi og tóbaki (tollfrjáls innflutningur ferðamanna á varningi o.fl.)
 10. 447 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, stimpilgjald (fjárnámsendurrit)
 11. 448 breytingartillaga, fjárlög 2009
 12. 458 nál. með brtt. efnahags- og skattanefndar, skattlagning kolvetnisvinnslu (heildarlög)
 13. 459 nefndarálit efnahags- og skattanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (greiðsla séreignarsparnaðar, fjárfestingarstefna, EES-reglur o.fl.)
 14. 461 breytingartillaga efnahags- og skattanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (greiðsla séreignarsparnaðar, fjárfestingarstefna, EES-reglur o.fl.)
 15. 473 breytingartillaga menntamálanefndar, fjáraukalög 2008

135. þing, 2007–2008

 1. 350 breytingartillaga, fjárlög 2008
 2. 351 breytingartillaga, fjárlög 2008
 3. 352 breytingartillaga, fjárlög 2008
 4. 355 breytingartillaga, fjárlög 2008
 5. 463 breytingartillaga, fjárlög 2008
 6. 468 breytingartillaga, fjárlög 2008
 7. 473 breytingartillaga, fjárlög 2008
 8. 501 breytingartillaga, almannatryggingar o.fl. (verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
 9. 1340 nál. með brtt. menntamálanefndar, Þjóðskjalasafn Íslands (rafræn gagna- og skjalasöfn o.fl.)