Gunnlaugur Stefánsson: ræður


Ræður

Rekstur dagvistarheimila sjúkrahúsanna

umræður utan dagskrár

Efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Umfjöllun um skýrslu frá Ríkisendurskoðun í menntamálanefnd

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Flutningur tónlistar og leikhúsverka í sjónvarpi

þingsályktunartillaga

Meðferð opinberra mála

(skipunartími ríkissaksóknara o.fl.)
lagafrumvarp

Jöfnun húshitunarkostnaðar

fyrirspurn

Stefnumörkun ríkisstjórnarinnar vegna átaks í sameiningu sveitarfélaga

fyrirspurn

Kostir þess að gera landið að einu kjördæmi

þingsályktunartillaga

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um fjármálaleg samskipti Hrafns Gunnlaugssonar við ýmsa opinbera aðila

umræður utan dagskrár

Flutningur ríkisstofnana

fyrirspurn

Flutningur verkefna til sýslumannsembættanna

þingsályktunartillaga

Fundur í Þingvallabænum 1. desember

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

lagafrumvarp

Lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

lagafrumvarp

Prestssetur

lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Bráðabirgðalög á verkfall fiskimanna, framlagning frumvarps um breytingu á búvörulögum o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

um fundarstjórn

Starfshættir nefnda, vinnubrögð í landbúnaðarnefnd

um fundarstjórn

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flutningur verkefna til sýslumannsembættanna

þingsályktunartillaga

Fréttaflutningur af slysförum

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1991 og 1992

skýrsla ráðherra

Stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Endurskoðun laga um síldarútvegsnefnd

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Afurðalánaviðskipti ríkisbankanna

fyrirspurn

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Verkfall meinatækna

umræður utan dagskrár

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brunatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Endurskoðun VII. kafla stjórnarskrár lýðveldisins Íslands

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 60 221,08
Andsvar 47 78,12
Flutningsræða 13 71,15
Um fundarstjórn 4 8,57
Samtals 124 378,92
6,3 klst.