Kristín Halldórsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Hlutafjárvæðing ríkisbanka og fjárfestingarlánasjóða

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1997

(innan fjárhagsárs)
lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1996

munnleg skýrsla þingmanns

Atvinnusjóður kvenna

þingsályktunartillaga

Efling atvinnu- og þjónustusvæða á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(sjómannaafsláttur)
lagafrumvarp

Hollustuhættir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sjómannaafsláttur)
lagafrumvarp

Tilraunaveiðar á ref og mink

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

(mat á stöðu kynjanna)
lagafrumvarp

Loftslagsbreytingar

skýrsla

Framkvæmd ráðherra í ríkisstjórnum Davíðs Oddssonar á 12. gr. jafnréttislaga

umræður utan dagskrár

Skýrsla félagsmálaráðherra um réttindi fatlaðra

skýrsla ráðherra

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1997

(innan fjárhagsárs)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(byggingarnefndir, gjaldtaka o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla umhverfisráðherra um rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar og Kyoto-bókunina

skýrsla ráðherra

Fjáraukalög 1997

(innan fjárhagsárs)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Launastefna ríkisins

umræður utan dagskrár

Frumvarp um hollustuhætti

athugasemdir um störf þingsins

Úrskurður umboðsmanns um ólögmæta hótelstyrki

umræður utan dagskrár

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Afstaða ríkisstjórnarinnar til mögulegra hernaðaraðgerða Bandaríkjanna gegn Írak

umræður utan dagskrár

Túlkun þingskapa

athugasemdir um störf þingsins

Rannsókn á atvinnuleysi kvenna

þingsályktunartillaga

Hjálmanotkun hestamanna

lagafrumvarp

Setning reglna um hvalaskoðun

þingsályktunartillaga

Hollustuhættir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stækkun járnblendiverksmiðjunnar á Grundartanga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Umferðarlög

(öndunarsýni)
lagafrumvarp

Vistun ungra afbrotamanna

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1997

lagafrumvarp

Aðgerðir vegna hitasóttar í hrossum

þingsályktunartillaga

Gagnagrunnar á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1998-2001

þingsályktunartillaga

Fjárhagsvandi Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri

umræður utan dagskrár

Aðgerðir til að auka hlut kvenna í stjórnmálum

þingsályktunartillaga

Þingsályktunartillaga um setningu reglna um hvalaskoðun

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rökstudd dagskrá við frv. til sveitarstjórnarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvarp til laga um náttúruvernd

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1998-2001

þingsályktunartillaga

Heilbrigðismál

umræður utan dagskrár

Skipan opinberrar nefndar um auðlindagjald

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Tilraunaveiðar á ref og mink

þingsályktunartillaga

Skipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf.

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 49 632,05
Flutningsræða 9 140,18
Andsvar 37 54,72
Grein fyrir atkvæði 17 11,83
Um fundarstjórn 1 3,03
Samtals 113 841,81
14 klst.