Svanfríður Jónasdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Hvalveiðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fullgilding samnings um verndun víðförulla fiskstofna og stjórnun veiða úr þeim

þingsályktunartillaga

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(samtímagreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Launajafnrétti

fyrirspurn

Aðgerðir til að ná fram jafnrétti kynjanna

fyrirspurn

Reglur um innritun barna í grunnskóla

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Staða jafnréttismála

umræður utan dagskrár

Sjávarútvegsskóli Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Listamannalaun

(markmið, greiðslufyrirkomulag o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(fiskiðnaður)
lagafrumvarp

Samkeppnisstarfsemi á vegum Póst- og símamálastofnunar

fyrirspurn

Einelti í skólum

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
lagafrumvarp

Afnám skylduáskriftar að Ríkisútvarpinu

þingsályktunartillaga

Stytting vinnutíma án lækkunar launa

þingsályktunartillaga

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(fiskiðnaður)
lagafrumvarp

Skrifleg svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Sala á lambakjöti

fyrirspurn

Jafnréttisfræðsla í grunn- og framhaldsskólum

fyrirspurn

Rekstur bankakerfisins í alþjóðlegum samanburði

umræður utan dagskrár

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Afhending á niðurstöðum úr samræmdum prófum

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(framlög til menningarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsóknir á náttúrufræðikennslu í grunnskólum

fyrirspurn

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Almenningsbókasöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Undirbúningur kjarasamninga og áhrif nýrra vinnumarkaðslaga

umræður utan dagskrár

Tillögur stjórnar ÁTVR um sölu á áfengi og tóbaki

umræður utan dagskrár

Úttekt á hávaða- og hljóðmengun

þingsályktunartillaga

Staða drengja í grunnskólum

þingsályktunartillaga

Menntun, mannauður og hagvöxtur

umræður utan dagskrár

Stephansstofa

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vinnumarkaðsaðgerðir

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða drengja í grunnskólum

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(nytjastofnar í hafi)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sala afla á fiskmörkuðum

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(kvótaleiga)
lagafrumvarp

Úrskurðarnefnd í málefnum neytenda

þingsályktunartillaga

Beiðnir um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðsla o.fl.)
lagafrumvarp

Stefnumótun í menntunarmálum í landbúnaði

þingsályktunartillaga

Þjóðminjalög

(stjórnskipulag o.fl.)
lagafrumvarp

Háskólar

lagafrumvarp

Kennara- og uppeldisháskóli Íslands

lagafrumvarp

Lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útvarpslög

(ráðning starfsfólks við dagskrá)
lagafrumvarp

Endurskoðun kennsluhátta

þingsályktunartillaga

Þátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinu

þingsályktunartillaga

Veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framkvæmd samræmdra prófa í grunnskóla

umræður utan dagskrár

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðsla o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um félagslega íbúðakerfið

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 49 320,75
Flutningsræða 14 124,12
Andsvar 39 51,17
Grein fyrir atkvæði 9 6,35
Samtals 111 502,39
8,4 klst.