Hjálmar Árnason: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Kjör og aðbúnaður starfsmanna við Kárahnjúka

umræður utan dagskrár

Endurskoðun atvinnuleysisbóta

fyrirspurn

Fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við dómi Hæstaréttar í öryrkjamálinu

umræður utan dagskrár

Stuðningur við sjálfstæði Færeyja

athugasemdir um störf þingsins

Vernd trúnaðarsambands fjölmiðla og heimildarmanna þeirra o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Viðbrögð við hækkun lögboðinna iðgjalda tryggingafélaganna

umræður utan dagskrár

Aflétting veiðibanns á rjúpu

þingsályktunartillaga

Starfslokasamningar við forstjóra Byggðastofnunar

athugasemdir um störf þingsins

Styrktarsjóður námsmanna

lagafrumvarp

Umferðarlög

(hægri beygja á móti rauðu ljósi)
lagafrumvarp

Ferðasjóður íþróttafélaga

þingsályktunartillaga

Nám í hagnýtri fjölmiðlun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Staða nýsköpunar á Íslandi

umræður utan dagskrár

Lyfjaverð og fákeppni á lyfjamarkaði

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður

fyrirspurn

Staðan í Írak

umræður utan dagskrár

Náttúruverndaráætlun 2004--2008

þingsályktunartillaga

Efling iðnnáms, verknáms og listnáms í framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla stjórnarfrumvarps um fjármálafyrirtæki

athugasemdir um störf þingsins

Fjárhagsvandi Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Loðnurannsóknir og loðnuveiðar

umræður utan dagskrár

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Búvöruframleiðslan og stuðningur við byggð í sveitum

þingsályktunartillaga

Viðbygging við Heilbrigðisstofnunina á Selfossi

fyrirspurn

Rafræn stjórnsýsla

fyrirspurn

Símenntunarmiðstöðvar

umræður utan dagskrár

Úttekt á tryggingamálum verknámsnemenda

þingsályktunartillaga

Samstarf ríkis, sveitarfélaga og ýmissa rekstraraðila í heilbrigðis-, trygginga- og félagsmálum

þingsályktunartillaga

Starfsmenn í hlutastörfum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Flutningur Landhelgisgæslunnar til Suðurnesja

þingsályktunartillaga

Jarðgöng í Reynisfjalli

þingsályktunartillaga

Vetnisráð

þingsályktunartillaga

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að kjarasamningum

umræður utan dagskrár

Sjóntækjafræðingar

(sjónmælingar og sala tækja)
lagafrumvarp

Vextir og þjónustugjöld bankastofnana

þingsályktunartillaga

Skipun stjórnar Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn

athugasemdir um störf þingsins

Afnotagjöld Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Nemendafjöldi í framhaldsskólum

athugasemdir um störf þingsins

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangas og rafmagn)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

athugasemdir um störf þingsins

Tímasetning ráðstefna á vegum ráðuneyta

athugasemdir um störf þingsins

Þróun atvinnuleysis og kjör atvinnulausra

umræður utan dagskrár

Húsnæðismál

(íbúðabréf)
lagafrumvarp

Fjarskiptalög og misnotkun netmiðla

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla þingmannamála úr nefndum o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Framhaldsskóli í Mosfellsbæ

fyrirspurn

Fjárveitingar til sérsambanda Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands

fyrirspurn

Auglýsingar í grunnskólum

fyrirspurn

Byggðakjarnar

fyrirspurn

Atvinnuleysistryggingar

(hækkun bóta)
lagafrumvarp

Lífsýnatökur úr starfsfólki

umræður utan dagskrár

Vatnsveitur sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðild starfsmanna að Evrópufélögum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur af áskrift að netmiðlum

fyrirspurn

Staða viðræðna við Bandaríkjamenn um herinn og uppsagnir starfsmanna hjá hernum

umræður utan dagskrár

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangas og rafmagn)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Brottfall nemenda úr framhaldsskólum

fyrirspurn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 50 178,45
Andsvar 52 73,17
Flutningsræða 14 57,83
Um fundarstjórn 1 2,9
Um atkvæðagreiðslu 2 2,75
Grein fyrir atkvæði 1 0,5
Ber af sér sakir 1 0,33
Samtals 121 315,93
5,3 klst.