Ólafur Þ. Þórðarson: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara

þingsetning

Evrópusáttmáli um sjálfsstjórn sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Yfirstjórn öryggismála

þingsályktunartillaga

Ástandið á húsbréfamarkaðnum

umræður utan dagskrár

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Landgræðsla á Vestfjörðum

fyrirspurn

Ferðamálastefna

þingsályktunartillaga

Sérprentun á húsnæðislögunum

um fundarstjórn

Fjáraukalög 1990

(ýmsar heimildir)
lagafrumvarp

Jarðalög

(jarðanefndir og forkaupsréttur)
lagafrumvarp

Vísun mála til nefnda

um fundarstjórn

Afnám vísitölutengingar fjárskuldbindinga

fyrirspurn

Opinberar fjársafnanir

fyrirspurn

Fjárlög 1991

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(sjóðvélar o.fl.)
lagafrumvarp

Opinber réttaraðstoð

lagafrumvarp

Samningur um stofnun Endurreisnar- og þróunarbanka Evrópu

þingsályktunartillaga

Veiðiheimildir smábáta

umræður utan dagskrár

Bréfaskriftir fjármálaráðuneytis

fyrirspurn

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stimpilgjald)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

lagafrumvarp

Slysavarnaskóli sjómanna

lagafrumvarp

Landafundir Leifs Eiríkssonar í Vesturheimi

fyrirspurn

Sérþjálfaðar leynisveitir hérlendis

fyrirspurn

Vextir verðtryggðra innlána og útlána

fyrirspurn

Síðustu atburðir í Eystrasaltsríkjunum

umræður utan dagskrár

Ástand mála í Eystrasaltsríkjunum

skýrsla ráðherra

Persaflóadeilan

umræður utan dagskrár

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Endurskoðun fiskveiðistefnunnar

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Reiðvegaáætlun

þingsályktunartillaga

Málefni Litáens

þingsályktunartillaga

Atkvæðagreiðsla um þáltill. um málefni Litáens

um fundarstjórn

Málefni Litáens

þingsályktunartillaga

Viðlagatrygging Íslands

fyrirspurn

Drauganet

fyrirspurn

Afdrif skýrslu Byggðastofnunar um Vestfirði

fyrirspurn

Málefni aldraðra

(hlutverk Framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Langtímaáætlun í vegagerð

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1991-1994

þingsályktunartillaga

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilhögun þingstarfa

um fundarstjórn

Ferðaþjónusta

lagafrumvarp

Ábyrgðadeild fiskeldislána

(bústofnslán o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnumál á Suðurnesjum

fyrirspurn

Deild frystiiðnaðarins í Verðjöfnunarsjóði

fyrirspurn

Mannanöfn

lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsnæðissamvinnufélög og búseturréttur)
lagafrumvarp

Ábyrgðadeild fiskeldislána

um fundarstjórn

Ábyrgðadeild fiskeldislána

(bústofnslán o.fl.)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1991-1994

þingsályktunartillaga

Lækkun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Íslensk heilbrigðisáætlun

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp

Opinber réttaraðstoð

lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kosning í stjórnir og ráð

um fundarstjórn