Kristján Pálsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Samkeppni olíufélaganna

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(sólarlagsákvæði, sóknardagar, veiðar smábáta o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(aflahlutdeild skólaskipa)
lagafrumvarp

Stofnun þjóðgarðs á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast)
lagafrumvarp

Tímareikningur á Íslandi

lagafrumvarp

Laxeldi í Mjóafirði

umræður utan dagskrár

Varanlegar samgöngubætur á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Ferjuaðstaða við Bakkafjöru undan Vestmannaeyjum

þingsályktunartillaga

Endurskoðun á fyrirkomulagi rafmagnsöryggismála

þingsályktunartillaga

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

(stjórnarmenn o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umferðaröryggismál

fyrirspurn

Sambýli kvíaeldis og villtrar náttúru

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Hreinsun og afhending neðra Nickel-svæðisins í Reykjanesbæ

fyrirspurn

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Matvæli

(eftirlit, gjaldskrá o.fl.)
lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(stjórn og verkefni Landmælinga Íslands)
lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(skipulagsgjald, svæðis- og deiliskipulag o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(opinber rannsókn)
lagafrumvarp

Framkvæmdir tengdar Reykjanesbraut

fyrirspurn

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Vaxtahækkun og staðan í húsnæðismálum láglaunafólks

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið

(framkvæmdasjóður)
lagafrumvarp

Undanþágur frá fasteignaskatti

fyrirspurn

Hvalveiðar

fyrirspurn

Staða sjávarbyggða

fyrirspurn

Suðurnesjaskógar

þingsályktunartillaga

Könnun á áhrifum fiskmarkaða

þingsályktunartillaga

Viðbúnaður gegn gin- og klaufaveikifaraldri í Englandi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samningur milli Evrópubandalagsins og Íslands og Noregs um beiðni um hæli

þingsályktunartillaga

PCB-mengun í Reykjavík

fyrirspurn

Úthlutun sjónvarpsrása á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja

lagafrumvarp

Innflutningur gæludýrafóðurs frá gin- og klaufaveikisvæðum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Grunnskólar

(útboð á skólastarfi)
lagafrumvarp

Umferðaröryggi á Suðurlandsvegi

þingsályktunartillaga

Afstaða ríkisstjórnarinnar til Kyoto-bókunarinnar

umræður utan dagskrár

Kynningarstarf Flugmálastjórnar

fyrirspurn

Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eiturefni og hættuleg efni

(yfirstjórn, gjaldtaka o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(atvinnurekstrarleyfi)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Stjórnsýsla á varnarsvæðinu á Miðnesheiði og Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Skólaskip fyrir grunnskólanemendur

fyrirspurn

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 42 214,93
Andsvar 72 124,52
Flutningsræða 11 69,72
Grein fyrir atkvæði 1 0,55
Um fundarstjórn 1 0,08
Samtals 127 409,8
6,8 klst.