Björn Bjarnason: ræður


Ræður

Ársskýrslur LÍN

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Höfundalög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(samtímagreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Reglur um innritun barna í grunnskóla

fyrirspurn

Verkefnaáætlun í skólum gegn útlendingaandúð

fyrirspurn

Sjávarútvegsskóli Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(samtímagreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Listamannalaun

(markmið, greiðslufyrirkomulag o.fl.)
lagafrumvarp

Útvarps- og sjónvarpssendingar

fyrirspurn

Möguleikar ungmenna til framhaldsnáms

fyrirspurn

Einelti í skólum

umræður utan dagskrár

Endurskoðun laga um Lánasjóð ísl. námsmanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Svör ráðherra við óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Jafnréttisfræðsla í grunn- og framhaldsskólum

fyrirspurn

Hússtjórnarskólinn á Hallormsstað

fyrirspurn

Niðurstöður alþjóðlegrar könnunar um raungreinamenntun íslenskra skólabarna

umræður utan dagskrár

Skýrsla námsmanna um LÍN

umræður utan dagskrár

Fornminjarannsóknir í Reykholti

fyrirspurn

Móttöku- og hlustunarskilyrði Ríkisútvarpsins á Vesturlandi

fyrirspurn

Afhending á niðurstöðum úr samræmdum prófum

fyrirspurn

Rannsóknir á náttúrufræðikennslu í grunnskólum

fyrirspurn

Kennsla í iðjuþjálfun á háskólastigi

umræður utan dagskrár

Listamannalaun

(markmið, greiðslufyrirkomulag o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Almenningsbókasöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(námsleyfasjóður)
lagafrumvarp

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

(flokkun starfsheita)
lagafrumvarp

Upplýsinga- og fræðslumiðstöð háskólastigsins á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Framhaldsnám fatlaðra

fyrirspurn

Frjálst námsval milli Norðurlanda

fyrirspurn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

fyrirspurn

Bókasafnssjóður höfunda

lagafrumvarp

Menntun, mannauður og hagvöxtur

umræður utan dagskrár

Aðbúnaður Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Starfsemi og nám í stýrimannaskólum

fyrirspurn

Friðun gamalla húsa

fyrirspurn

Samræmd próf

fyrirspurn

Frumvarp um Lánasjóð íslenskra námsmanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Kjarnavopn á Íslandi

fyrirspurn

Verkmenntun

fyrirspurn

Úthlutunarreglur dreifbýlisstyrkja

fyrirspurn

Beiðnir um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Norræn sýning um Kalmarsambandið

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tónlistarhús

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðsla o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(stjórnskipulag o.fl.)
lagafrumvarp

Háskólar

lagafrumvarp

Kennara- og uppeldisháskóli Íslands

lagafrumvarp

Skoðun kvikmynda og bann við ofbeldismyndum

(sjónvarpsstöðvar, tölvuleikir)
lagafrumvarp

Bæjanöfn

(örnefnanefnd)
lagafrumvarp

Lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Íþróttalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afmæli Sinfóníuhljómsveitar Íslands

þingsályktunartillaga

Vandi lesblindra

fyrirspurn

Almenningsbókasöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kennsla í forritun og tölvugreinum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Íslensk stafsetning

fyrirspurn

Framkvæmd samræmdra prófa í grunnskóla

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 39 140,7
Flutningsræða 15 116,77
Svar 37 107,23
Andsvar 37 53,3
Samtals 128 418
7 klst.