Skúli Alexandersson: ræður


Ræður

Mannanöfn

lagafrumvarp

Jöfnun orkukostnaðar

fyrirspurn

Sumarvegur um Sprengisand

fyrirspurn

Flutningur varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins

þingsályktunartillaga

Tvöföldun Reykjanesbrautar

þingsályktunartillaga

Varaflugvöllur vegna alþjóðaflugs

fyrirspurn

Innflutningur matvæla með ferðafólki

fyrirspurn

Brúarframkvæmdir á Suðurlandi

þingsályktunartillaga

Kynning á vörum frá vernduðum vinnustöðum

þingsályktunartillaga

Jöfnun orkukostnaðar

(áskorun Vestlendinga)
þingsályktunartillaga

Þjónusta Ríkisútvarpsins á Vesturlandi

þingsályktunartillaga

Skráningarkerfi bifreiða

(einkenninsbókstafir skráningarsvæða)
þingsályktunartillaga

Ferðamálastefna

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1990

(ýmsar heimildir)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Sementsverksmiðja ríkisins

(stofnun hlutafélags)
lagafrumvarp

Öflun gagna um veiðiheimildir smábáta

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Öflun gagna um veiðiheimildir smábáta

um fundarstjórn

Fjárlög 1991

lagafrumvarp

Veiðiheimildir smábáta

umræður utan dagskrár

Landafundir Leifs Eiríkssonar í Vesturheimi

fyrirspurn

Smáfiskveiði

fyrirspurn

Sektir vegna mengunarbrota á hafnarsvæðum

þingsályktunartillaga

Frelsi í útflutningsverslun

þingsályktunartillaga

Athugun atvinnumála vegna hruns loðnustofnsins

þingsályktunartillaga

Endurskoðun fiskveiðistefnunnar

þingsályktunartillaga

Skipti á dánarbúum o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Héraðsskógar

lagafrumvarp

Búfjárhald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áfengislög

(aðgangur ungmenna að skemmtunum)
lagafrumvarp

Vökulög

fyrirspurn

Áfengisneysla

fyrirspurn

Farþegaflutningar með ferjum

fyrirspurn

Brunavarnir í skólum

fyrirspurn

Frv. um ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum

um fundarstjórn

Ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum

lagafrumvarp

Meðferð trúnaðarskjala um málefni Seyðisfjarðar

umræður utan dagskrár

Byggðastofnun

(byggðaáætlun o.fl.)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(hlutafjárdeild við Byggðastofnun)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum

lagafrumvarp

Frv. um skipan prestakalla og prófastsdæma

um fundarstjórn

Atvinnumál á Suðurnesjum

fyrirspurn

Slysavarnaskóli sjómanna

lagafrumvarp

Héraðsskógar

lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(hlutafjárdeild við Byggðastofnun)
lagafrumvarp

Sjóðshappdrætti til stuðnings kaupum á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(hlutafjárdeild við Byggðastofnun)
lagafrumvarp

Eftirlit með íbúðum í eigu Húsnæðisstofnunar

fyrirspurn

Efnahagsaðgerðir

(hlutafjárdeild við Byggðastofnun)
lagafrumvarp

Samvinnufélög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjóðshappdrætti til stuðnings kaupum á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagaákvæði er varða fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lækkun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning hlutafélaga, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
lagafrumvarp

Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

(hámark frádráttar, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning hlutafélaga, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
lagafrumvarp

Kosning í stjórnir og ráð

um fundarstjórn