Sturla Böðvarsson: ræður


Ræður

Veiði togara innan 12 mílna landhelginnar skv. reglugerð nr. 402/1993

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1993

(heildarlántökur ríkissjóðs o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1992

(greiðsluuppgjör)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1991

(greiðsluuppgjör)
lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1991

lagafrumvarp

Happdrætti Háskóla Íslands

(greiðslur til annarra skóla á háskólastigi)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Endurskoðun laga um skipan opinberra framkvæmda

þingsályktunartillaga

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flutningur ríkisstofnana

fyrirspurn

Friðunaraðgerðir á Breiðafirði

fyrirspurn

Rannsóknir á áhrifum einstakra veiðarfæra

fyrirspurn

Flutningur útibús Hafrannsóknastofnunar frá Ólafsvík

fyrirspurn

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla um sjúkrahúsmál

athugasemdir um störf þingsins

Breytingar á sjúkrahúsmálum

umræður utan dagskrár

Skattlagning aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1993

(heildarlántökur ríkissjóðs o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Vinna í nefndum við frágang fjárlaga o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1991 og 1992

skýrsla ráðherra

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Aukin verkefni í pósthúsum

fyrirspurn

Rekstur lóranstöðvarinnar að Gufuskálum

fyrirspurn

Olíuhöfn varnarliðsins í Hvalfirði

fyrirspurn

Olíuúrgangur

fyrirspurn

Fráveitumál sveitarfélaga

fyrirspurn

Forvarnastarf á sviði áfengis og fíkniefna

fyrirspurn

Eftirlit með pappírslausum viðskiptum

fyrirspurn

Löggilding tölvukerfa

fyrirspurn

Vernd Breiðafjarðar

lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verkefni Húsnæðisstofnunar ríkisins

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Kostnaður atvinnufyrirtækja af ákvæðum mengunarvarnareglugerðar

fyrirspurn

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Safnahúsið

fyrirspurn

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(veiðar með botnvörpu og flotvörpu í Breiðafirði)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

lagafrumvarp

Mál á dagskrá

um fundarstjórn

Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sala ríkisins á SR-mjöli

beiðni um skýrslu

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Prentuð áætlun um þinghaldið

athugasemdir um störf þingsins

Flugmálaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(veitingarekstur og útleiga bifreiða)
lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(stjórnkerfi minjavörslu o.fl.)
lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1993

(niðurstaða greiðsluuppgjörs)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps til tollalaga

um fundarstjórn

Vandi skipasmíðaiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 98 299,2
Andsvar 48 75,67
Flutningsræða 13 49,95
Um fundarstjórn 2 2,6
Grein fyrir atkvæði 2 2,1
Samtals 163 429,52
7,2 klst.