Gylfi Magnússon: ræður


Ræður

Áhrif dóms Hæstaréttar um gengistryggingu lána, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Gjald fyrir ónýttar yfirdráttarheimildir

fyrirspurn

Maastricht-skilyrði og upptaka evru

fyrirspurn

Óeðlileg undirboð í vegagerð og byggingariðnaði

fyrirspurn

Ummæli þingmanns um ráðherra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf skilanefnda bankanna

umræður utan dagskrár

Staða sparifjáreigenda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Uppgjörsmál gamla Landsbankans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samningar við kröfuhafa gamla Landsbankans og innstæðutryggingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gjaldeyrismál og tollalög

(flutningur rannsókna til Seðlabanka Íslands)
lagafrumvarp

Höfuðstólslækkun gagnvart fyrirtækjum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Opinbert neysluviðmið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sameiginlegar reglur fyrir fjármálafyrirtæki

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samkeppnislög

(aukið aðhald og eftirlit)
lagafrumvarp

Fjárhagsleg endurskipulagning sparisjóðakerfisins, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Rannsókn á fjárhagsstöðu skuldugra heimila

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hlutafélög, einkahlutafélög og ársreikningar

(EES-reglur, minnihlutavernd o.fl.)
lagafrumvarp

Heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi

(uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna)
lagafrumvarp

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Lækkun dráttarvaxta og sparnaður heimila og fyrirtækja

fyrirspurn

Lánsfjárþörf ríkissjóðs

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurskoðun á samstarfsáætlun við AGS

óundirbúinn fyrirspurnatími

Peningamálastefna Seðlabankans

umræður utan dagskrár

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Afskriftir og fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja og eigenda þeirra hjá fjármálastofnunum

umræður utan dagskrár

Kostnaður vegna starfa erlendra sérfræðinga í Seðlabankanum

fyrirspurn

Skerðing skatttekna vegna gengistaps fyrirtækja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gengistryggð lán

umræður utan dagskrár

Endurkoma fyrri stjórnenda í viðskiptalífið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skipan skilanefnda bankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðgerðir í efnahagsmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Seðlabankann

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Breytingar laga vegna frumvarps um þjónustuviðskipti á innri markaði EES

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Þjónustuviðskipti á innri markaði EES

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(lengri frestur til að höfða riftunarmál)
lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir)
lagafrumvarp

Endurskoðendur

(starfsábyrgðartrygging)
lagafrumvarp

Bókhald

(hlutverk endurskoðenda og skoðunarmanna o.fl.)
lagafrumvarp

Ársreikningar, endurskoðendur og skoðunarmenn

(breyting ýmissa laga og EES-reglur)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Kostnaður vegna bankaráðsmanns í Seðlabanka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Samkeppni á fyrirtækjamarkaði

fyrirspurn

Sameining Fjármálaeftirlits og Seðlabanka

fyrirspurn

Áhrif fyrningar aflaheimilda

fyrirspurn

Lánssamningar í erlendri mynt

fyrirspurn

Endurreisn Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

fyrirspurn

Viðskipti íslenskra stjórnvalda og AGS

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afskriftir skulda og samkeppnisstaða fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(EES-reglur, réttindi hluthafa)
lagafrumvarp

Vörumerki

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Verklagsreglur banka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármálaeftirlitið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(áreiðanleiki upplýsinga, gildissvið laganna o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Vörumerki

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála

þingsályktunartillaga

Gengistryggð bílalán

fyrirspurn

Staða sparisjóðanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Efnahagshrun og endurreisn, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 26 163,88
Ræða 51 130,35
Andsvar 52 87,25
Svar 22 64,55
Um fundarstjórn 1 0,75
Samtals 152 446,78
7,4 klst.