Vilhjálmur Egilsson: ræður


Ræður

Þingfararkaup og þingfararkostnaður

(skattskylda starfskostnaðar)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(álag á vanskilafé)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(Iðnþróunarsjóður)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(upphæð gjalds og ákvörðun þess)
lagafrumvarp

Öryggi vöru og opinber markaðsgæsla

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(breyting grunngjalda, áfengisinnflutningur o.fl.)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(atvinnutryggingagjald o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Þingstörf fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(úreldingarstyrkur krókabáta)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1996

lagafrumvarp

Umferðarlög

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(starfsmenn Sjúkrahúss Reykjavíkur)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1996

lagafrumvarp

Tímareikningur á Íslandi

lagafrumvarp

Fríverslunarsamtök Evrópu 1995

skýrsla

Verðbréfaviðskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verðbréfasjóðir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Verðbréfaþing Íslands

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Afgreiðsla efh.- og viðskn. á frumvarpi um ríkisstarfsmenn

um fundarstjórn

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Tollalög

(yfirstjórn, málsmeðferð, tollskjöl)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Vörugjald

(magngjald o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(álagning, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Gjald af áfengi

(forvarnasjóður)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 31 182,75
Andsvar 60 107,1
Ræða 10 30,33
Grein fyrir atkvæði 14 14,77
Um fundarstjórn 5 10,77
Samtals 120 345,72
5,8 klst.