Kristinn H. Gunnarsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Vinnsla síldar til manneldis

umræður utan dagskrár

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1996

lagafrumvarp

Langtímaáætlun í vegamálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Jöfnun atkvæðisréttar

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1995

skýrsla ráðherra

Flutningur ríkisstofnana

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(gjaldhlutfall)
lagafrumvarp

Vinnumarkaðsaðgerðir

lagafrumvarp

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(nýtt réttindakerfi)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(yfirtaka sveitarfélaga o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(nýtt réttindakerfi)
lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(eignarréttur á náttúruauðæfum og landi)
lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Niðurskurður á fjárveitingum til sjúkrahúsa á landsbyggðinni

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð yfirvalda á máli Hanes-hjónanna

umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1997 og 1998

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun 1997

þingsályktunartillaga

Lýsing á Suðurlandsvegi um Hellisheiði

fyrirspurn

Vatnsorka utan miðhálendisins

fyrirspurn

Samanburður á launakjörum iðnaðarmanna

fyrirspurn

Skýrsla félagsmálaráðherra um afleiðingar langs vinnutíma

athugasemdir um störf þingsins

Fjárveitingar til rannsóknarnefndar sjóslysa

umræður utan dagskrár

Sala afla á fiskmörkuðum

þingsályktunartillaga

Slysabætur sjómanna

fyrirspurn

Réttur alþingismanna til upplýsinga um fyrirtæki og stofnanir í ríkiseigu

umræður utan dagskrár

Meðferð sjávarafurða

(innflutningur, landamærastöðvar)
lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Steinbítsveiðar

fyrirspurn

Reglugerð um ferðakostnað sjúklinga

fyrirspurn

Fjáraukalög 1996

(uppgjör)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lækkun fasteignaskatta

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sjómannaafsláttur)
lagafrumvarp

Hafnaáætlun 1997--2000

þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Staða sjávarþorpa í óbreyttu kvótakerfi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla

(horfnir menn)
lagafrumvarp

Könnun á orsökum búferlaflutninga

fyrirspurn

Samræming á starfsemi og framkvæmdum ríkisins

fyrirspurn

Stefnumótandi byggðaáætlun

fyrirspurn

Fjárveiting til verkefna á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar í atvinnulífinu

fyrirspurn

Viðskipti með aflaheimildir

umræður utan dagskrár

Skipan prestakalla

(starfsþjálfun guðfræðikandídata)
lagafrumvarp

Skipan prestakalla og prófastsdæma

lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lögræðislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Ferðir Baldurs yfir Breiðafjörð

fyrirspurn

Rekstrarhagræðing

fyrirspurn

Samningsveð

lagafrumvarp

Vegáætlun 1997 og 1998

þingsályktunartillaga

Hafnaáætlun 1997--2000

þingsályktunartillaga

Félagsleg aðstoð

lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 64 562,23
Andsvar 74 126,17
Flutningsræða 11 93,9
Grein fyrir atkvæði 14 11,53
Um fundarstjórn 4 8,57
Samtals 167 802,4
13,4 klst.