Páll Pétursson: ræður


Ræður

Ávarp aldursforseta

þingsetning

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Túlkun jafnréttislaga og skipun í embætti hæstaréttardómara

fyrirspurn

Móttaka flóttamanna frá Júgóslavíu

fyrirspurn

Ný stétt vinnukvenna

fyrirspurn

Þjónusta við börn með einhverfu og skyldar raskanir

fyrirspurn

Landsmiðstöð fyrir útlendinga búsetta á Íslandi

fyrirspurn

Málefni innflytjenda

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um tekjustofna sveitarfélaga og skyld mál

um fundarstjórn

Fjárhagsvandi sveitarfélaga á Vestfjörðum

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(vatnsgjald)
lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sektarákvarðanir Félagsdóms)
lagafrumvarp

Búsetuúrræði fyrir fatlaða

fyrirspurn

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í húsnæðismálum

umræður utan dagskrár

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

lagafrumvarp

Vinnumarkaðsaðgerðir

(atvinnumál fatlaðra)
lagafrumvarp

Réttindagæsla fatlaðra

lagafrumvarp

Fjárhagsvandi Vesturbyggðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Atvinnuleysistryggingar

(fræðslusjóðir)
lagafrumvarp

Útskriftir fatlaðra af Landspítala - háskólasjúkrahúsi í Kópavogi

fyrirspurn

Vaxtahækkun og staðan í húsnæðismálum láglaunafólks

umræður utan dagskrár

Atvinnuréttindi útlendinga

(erlendir makar íslenskra ríkisborgara)
lagafrumvarp

Skýrsla auðlindanefndar

umræður utan dagskrár

Tjón af völdum óskilagripa

fyrirspurn

Undanþágur frá fasteignaskatti

fyrirspurn

Atvinnuöryggi fiskverkafólks á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(einkafjármögnun og rekstrarleiga)
lagafrumvarp

Greiðslur hlunninda og bifreiðastyrkja í ríkiskerfinu

þingsályktunartillaga

Skuldsetning heimila og fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Skýrslutökur af börnum

umræður utan dagskrár

Húsnæðismál

fyrirspurn

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(vinnutímareglur EES o.fl.)
lagafrumvarp

Framboð á leiguhúsnæði

þingsályktunartillaga

Frestun á verkfalli fiskimanna

lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttarstaða starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Móttaka flóttamannahópa

lagafrumvarp

Húsnæðismál

(kærunefnd, afskriftir, vanskil o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sala kristfjárjarðanna Arnheiðarstaða og Droplaugarstaða

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(réttur til bóta o.fl.)
lagafrumvarp

Staða erlends fiskverkafólks

umræður utan dagskrár

Úrbætur í málefnum fatlaðra

fyrirspurn

Atvinnuleysisbætur

fyrirspurn

Tilraunaverkefnið "Atvinna með stuðningi"

fyrirspurn

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frumvarp um kjaramál fiskimanna

athugasemdir um störf þingsins

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sala kristfjárjarðanna Arnheiðarstaða og Droplaugarstaða

lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(útgáfa matsskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Húsnæðismál

(kærunefnd, afskriftir, vanskil o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 51 241,37
Flutningsræða 20 136,2
Svar 28 83,13
Andsvar 63 66,08
Um fundarstjórn 2 2,95
Grein fyrir atkvæði 1 0,48
Samtals 165 530,21
8,8 klst.