Jón Kristjánsson: ræður


Ræður

Atvinnumál

umræður utan dagskrár

Síldarsölusamningar

umræður utan dagskrár

Vegasamband hjá Jökulsárlóni

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1992

lagafrumvarp

Kvöldfundur

um fundarstjórn

Flutningur á starfsemi Landhelgisgæslunnar

þingsályktunartillaga

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðgangagerð á Austurlandi

fyrirspurn

Starfsskýrslur Ríkisendurskoðunar 1990 og 1991

munnleg skýrsla þingmanns

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Öryggi raforkudreifingar um landið

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla mála fyrir jólahlé

um fundarstjórn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(aðstöðugjald)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjárlagafrumvarps

um fundarstjórn

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Umræða um EES og ummæli utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Framkvæmd yfirlýsingar um ríkisfjármál

umræður utan dagskrár

Ummæli utanríkisráðherra um Alþingi

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Atvinnuleysið og aðgerðir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1992

lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(aðstöðugjald)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Viðvera ráðherra í fyrirspurnatímum

um fundarstjórn

Vegáætlun 1993--1996

þingsályktunartillaga

Skipulags- og byggingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Álögur á ferðaþjónustu

fyrirspurn

Hækkun vaxta í félagslega íbúðalánakerfinu

umræður utan dagskrár

Frágangur fjárlaga 1993

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Greiðslur úr ríkissjóði o.fl.

lagafrumvarp

Verkaskipting í ríkisstjórninni

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skuldastaða heimilanna

fyrirspurn

Samskipti fjármálaráðuneytis og Ríkisendurskoðunar

um fundarstjórn

Breyting á dagskrá

um fundarstjórn

Ráðstafanir vegna afnáms aðstöðugjalds

fyrirspurn

Innflutningur á gröfupramma

lagafrumvarp

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Ábyrgðasjóður launa vegna gjaldþrota

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staðsetning björgunarþyrlu

þingsályktunartillaga

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Ráðning framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

þingsályktunartillaga

Útboð á ræstingu í framhaldsskólum

umræður utan dagskrár

Bætur vegna þorskaflabrests

fyrirspurn

Heimild til að selja jörðina Lönguhlíð í Vallahreppi

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1992

(greiðsluuppgjör)
lagafrumvarp

Staða samninga milli aðila vinnumarkaðarins

umræður utan dagskrár

Lán til viðhalds félagslegra íbúða

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Atvinnuleysistryggingar

(aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)
lagafrumvarp

Forgangslisti um afgreiðslu mála

um fundarstjórn

Fjöleignarhús

lagafrumvarp

Sjávarútvegsstefna

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Gæsla þjóðminja

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála í nefndum

um fundarstjórn

Fyrirhugaður niðurskurður í herstöðinni í Keflavík

umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1993--1996

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 59 741
Flutningsræða 5 48,03
Um fundarstjórn 25 44,68
Andsvar 24 37,9
Málsh. um fundarstjórn 4 7,82
Grein fyrir atkvæði 5 3,15
Samtals 122 882,58
14,7 klst.