Þorsteinn Sæmundsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. 631 breytingartillaga minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, kynrænt sjálfræði (ódæmigerð kyneinkenni)
 2. 1106 breytingartillaga, barnalög (skipt búseta barna)
 3. 1483 nefndarálit, fjölmiðlar (stuðningur við einkarekna fjölmiðla)

150. þing, 2019–2020

 1. 1683 nefndarálit meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þingsköp Alþingis (samkomudagur reglulegs Alþingis 2020)

148. þing, 2017–2018

 1. 566 nál. með brtt., kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur)
 2. 1206 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging (húsnæðisliður vísitölu neysluverðs)

Meðflutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. 238 nefndarálit meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þingsköp Alþingis (fjarfundir nefnda)
 2. 282 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (framlenging bráðabirgðaheimilda)
 3. 443 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, kjaramál flugvirkja Landhelgisgæslu Íslands
 4. 557 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjárlög 2021
 5. 561 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, bætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum (lokauppgjör)
 6. 562 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, framsal sakamanna og önnur aðstoð í sakamálum (málsmeðferð)
 7. 563 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, skráning einstaklinga (kerfiskennitala og afhending upplýsinga úr þjóðskrá)
 8. 816 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (umsáturseinelti)
 9. 833 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (kynferðisleg friðhelgi)
 10. 970 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Lúganósamningurinn um dómsvald og um viðurkenningu og fullnustu dóma í einkamálum (útganga Bretlands úr Evrópusambandinu)
 11. 1063 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar (framlenging á umsóknarfresti)
 12. 1095 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, barnalög (skipt búseta barna)
 13. 1312 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann við birtingu efnis)
 14. 1326 breytingartillaga minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Þingsköp Alþingis (kynjahlutföll)
 15. 1327 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Schengen-upplýsingarkerfið á Íslandi
 16. 1328 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Schengen-upplýsingarkerfið á Íslandi
 17. 1363 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, Ný þýðing á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
 18. 1535 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þingsköp Alþingis og réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (starf þingnefnda, tímafrestir, eftirlit, starfsfólk, stjórnsýsla o.fl.)
 19. 1541 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (mansal)
 20. 1608 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, þjóðkirkjan (heildarlög)
 21. 1752 nál. með frávt. allsherjar- og menntamálanefndar, launasjóður íslensks afreksíþróttafólks
 22. 1756 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra (gagnsæi, skráning og vinnsla persónuupplýsinga)

150. þing, 2019–2020

 1. 418 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (gildissvið)
 2. 420 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, útgáfa á dómum og skjölum Yfirréttarins á Íslandi í tilefni af aldarafmæli Hæstaréttar
 3. 672 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þingsköp Alþingis (aðgangur að upplýsingum um stjórnsýslu Alþingis)

149. þing, 2018–2019

 1. 655 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, umboðsmaður Alþingis (OPCAT-eftirlit)
 2. 682 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra (aukið gagnsæi í stjórnmálum, framlög, birting ársreikninga o.fl.)
 3. 750 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (starfsmenn þingflokka og aðstoðarmenn formanna stjórnmálaflokka)
 4. 1641 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, upplýsingalög (útvíkkun gildissviðs o.fl.)
 5. 1642 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, upplýsingalög (útvíkkun gildissviðs o.fl.)
 6. 1644 nál. með frávt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, ráðgjafarnefnd um afnám stjórnsýsluhindrana til að greiða fyrir frjálsri för innan Norðurlanda
 7. 1651 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (eftirlit með tekjum ríkisins o.fl.)
 8. 1741 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þjóðgarðurinn á Þingvöllum (samningar við þjónustuaðila)
 9. 1773 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, upplýsingalög (útvíkkun gildissviðs o.fl.)

148. þing, 2017–2018

 1. 112 breytingartillaga, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 2. 114 breytingartillaga, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 3. 902 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, endurnot opinberra upplýsinga
 4. 903 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, endurnot opinberra upplýsinga
 5. 1021 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, siðareglur fyrir alþingismenn
 6. 1149 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn skattundanskotum og skattsvikum (hert skatteftirlit og skattrannsóknir, aukin upplýsingaöflun o.fl.)
 7. 1150 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (dvalarleyfi vegna samninga við erlend ríki)
 8. 1207 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (sýndarfé og stafræn veski)

145. þing, 2015–2016

 1. 285 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl. (aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
 2. 327 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, Haf- og vatnarannsóknir (sameining stofnana)
 3. 327 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga)
 4. 328 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, Haf- og vatnarannsóknir (sameining stofnana)
 5. 329 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga)
 6. 466 breytingartillaga, Haf- og vatnarannsóknir (sameining stofnana)
 7. 467 breytingartillaga, sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga)
 8. 849 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fullgilding stofnsamnings um Innviðafjárfestingabanka Asíu
 9. 998 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, stefna um nýfjárfestingar
 10. 1202 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, matvæli, slátrun og eftirlit með fóðri (eftirlit, verkaskipting, EES-reglur)
 11. 1214 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, raforkulög (tenging minni virkjana við dreifikerfi raforku)
 12. 1245 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkur til hitaveitna)
 13. 1268 nefndarálit atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi)
 14. 1269 breytingartillaga atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi)
 15. 1334 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma, hækkun á hlutfalli endurgreiðslu)
 16. 1345 breytingartillaga atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi)
 17. 1383 nefndarálit atvinnuveganefndar, virðisaukaskattur (veltumörk skattskyldu og fjárhæðarmörk uppgjörstímabila)
 18. 1399 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (byggðakvóti og framlenging bráðabirgðaákvæða)
 19. 1403 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla
 20. 1442 nefndarálit atvinnuveganefndar, áhættumat vegna ferðamennsku
 21. 1647 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
 22. 1656 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (síld og makríll)
 23. 1769 breytingartillaga atvinnuveganefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni)

144. þing, 2014–2015

 1. 334 nefndarálit atvinnuveganefndar, visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur)
 2. 457 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Orkustofnun og leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (niðurlagning orkuráðs)
 3. 501 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (hæfi dyravarða)
 4. 517 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, hagnýting internetsins og réttindavernd netnotenda
 5. 566 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur)
 6. 588 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja (EES-reglur)
 7. 589 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, þátttaka íslenska ríkisins í kolvetnisstarfsemi (heildarlög)
 8. 697 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, yfirskattanefnd o.fl. (verkefni ríkistollanefndar o.fl.)
 9. 726 nefndarálit atvinnuveganefndar, vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (heildarlög, EES-reglur)
 10. 727 breytingartillaga atvinnuveganefndar, vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (heildarlög, EES-reglur)
 11. 753 breytingartillaga atvinnuveganefndar, uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (gildistími laganna)
 12. 789 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, jarðalög (landnotkun og sala ríkisjarða)
 13. 841 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (jöfnunargjald)
 14. 930 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 15. 972 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
 16. 973 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, stefna stjórnvalda um lagningu raflína
 17. 1029 nefndarálit atvinnuveganefndar, jarðalög (landnotkun og sala ríkisjarða)
 18. 1091 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
 19. 1092 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
 20. 1180 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (Hvammsvirkjun)
 21. 1223 frhnál. með brtt. atvinnuveganefndar, jarðalög (landnotkun og sala ríkisjarða)
 22. 1259 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, fjárfestingarsamningur við Thorsil ehf. um kísilmálmverksmiðju í Helguvík í Reykjanesbæ
 23. 1275 nefndarálit atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (meðferð og ráðstöfun eigna veiðifélags)
 24. 1309 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (Hvammsvirkjun)
 25. 1335 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 26. 1354 nefndarálit atvinnuveganefndar, dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim (leyfisveitingar og EES-reglur)
 27. 1359 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (full niðurgreiðsla vegna flutnings og dreifingar)
 28. 1395 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, leiga skráningarskyldra ökutækja (heildarlög)
 29. 1485 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (veiðigjald 2015--2018)
 30. 1491 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, innflutningur dýra (erfðaefni holdanautgripa)
 31. 1494 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla
 32. 1573 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (fjárheimild)
 33. 1596 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Fiskistofa o.fl. (gjaldskrárheimildir)

143. þing, 2013–2014

 1. 280 nefndarálit atvinnuveganefndar, dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim (sjúkdómalistar og reglugerðarheimild)
 2. 283 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (umsýslustofnun)
 3. 285 nefndarálit atvinnuveganefndar, Orkuveita Reykjavíkur (heildarlög)
 4. 286 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, tollalög (úthlutun tollkvóta)
 5. 289 nefndarálit atvinnuveganefndar, svæðisbundin flutningsjöfnun (byggðakort, styrktarsvæði og gildistími)
 6. 340 nefndarálit atvinnuveganefndar, matvæli (eftirlit og gjaldtökuheimild, EES-reglur)
 7. 341 nefndarálit atvinnuveganefndar, átak til atvinnuuppbyggingar í Austur-Húnavatnssýslu
 8. 373 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, velferð dýra (eftirlit)
 9. 535 nefndarálit atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (ábyrgð félagsmanna í veiðifélögum)
 10. 745 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, visthönnun vöru sem notar orku (orkutengdar vörur og aukið eftirlit, EES-reglur)
 11. 746 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (framleiðsla og dreifing áburðar o.fl.)
 12. 748 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Orkustofnun og leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (niðurlagning orkuráðs)
 13. 834 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (jöfnunargjald)
 14. 956 nefndarálit atvinnuveganefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2014--2017
 15. 957 breytingartillaga atvinnuveganefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2014--2017
 16. 968 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, efling skógræktar sem atvinnuvegar
 17. 1074 nefndarálit atvinnuveganefndar, smáþörungaverksmiðja Algalífs Iceland ehf. á Reykjanesi (ívilnanir og sköttum og gjöldum o.fl.)
 18. 1098 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku
 19. 1107 nefndarálit atvinnuveganefndar, fiskeldi (breyting ýmissa laga)
 20. 1114 breytingartillaga atvinnuveganefndar, fiskeldi (breyting ýmissa laga)
 21. 1161 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (fjárhæð og álagning gjalda)
 22. 1162 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (fjárhæð og álagning gjalda)
 23. 1163 nefndarálit atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (aflahlutdeildir í rækju)
 24. 1164 breytingartillaga atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (aflahlutdeildir í rækju)
 25. 1178 nefndarálit atvinnuveganefndar, fiskvegur í Efra-Sog

142. þing, 2013

 1. 21 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða o.fl. (krókaaflamarksbátar, strandveiðar og gjaldtökuheimildir)
 2. 22 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða o.fl. (krókaaflamarksbátar, strandveiðar og gjaldtökuheimildir)
 3. 23 nefndarálit atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (framlenging bráðabirgðaákvæða)
 4. 41 nefndarálit atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða o.fl. (krókaaflamarksbátar, strandveiðar og gjaldtökuheimildir)
 5. 52 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (innheimta veiðigjalda, sérstakt veiðigjald o.fl.)
 6. 73 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (innheimta veiðigjalda, sérstakt veiðigjald o.fl.)