Finnur Ingólfsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Hlutafjárvæðing ríkisbanka og fjárfestingarlánasjóða

umræður utan dagskrár

Svör ráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Málefni skipasmíðaiðnaðarins

fyrirspurn

Rafræn eignarskráning verðbréfa

lagafrumvarp

Hlutafélög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Þjónustukaup

lagafrumvarp

Verslunaratvinna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Einkaleyfi

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Upplýsingasamfélagið og gjaldskrá Pósts og síma

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Markaðshlutdeild fyrirtækja

(málmbræðsluver)
fyrirspurn

Markaðshlutdeild fyrirtækja

(framleiðsla steinsteypu)
fyrirspurn

Markaðshlutdeild fyrirtækja

(öl- og gosdrykkjaframleiðsla)
fyrirspurn

Markaðshlutdeild fyrirtækja

(tímarit)
fyrirspurn

Markaðshlutdeild fyrirtækja

(dagblaðaútgáfa)
fyrirspurn

Markaðshlutdeild fyrirtækja

(matvælamarkaður)
fyrirspurn

Markaðshlutdeild fyrirtækja

(bankastarfsemi)
fyrirspurn

Markaðshlutdeild fyrirtækja

(greiðslukortafyrirtæki)
fyrirspurn

Loftslagsbreytingar

skýrsla

Biðlauna- og lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisbankanna

fyrirspurn

Framtíðarskipan raforkumála

þingsályktunartillaga

Starfsemi kauphalla

lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(kauphallir, innborgað hlutafé)
lagafrumvarp

Áhrif fríðindatilboða á verðlagningu vöru og þjónustu

fyrirspurn

Upplýsingagjöf fyrirtækja á hlutabréfamarkaði

fyrirspurn

Nýtt hlutverk Seðlabankans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skýrsla umhverfisráðherra um rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar og Kyoto-bókunina

skýrsla ráðherra

Rafmagnseftirlit

umræður utan dagskrár

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Nýjar starfsreglur viðskiptabankanna

fyrirspurn

Húshitunarkostnaður

fyrirspurn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Smíði á varðskipi

fyrirspurn

Staðsetning Fjárfestingarbanka og Nýsköpunarsjóðs

fyrirspurn

Eftirlit með fjármálastarfsemi

lagafrumvarp

Gjaldmiðill Íslands

(lægsta mynteining)
lagafrumvarp

Samningar með tilkomu evrunnar

lagafrumvarp

Innheimtulög

lagafrumvarp

Vextir, dráttarvextir og verðtrygging

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsréttindi tannsmiða

lagafrumvarp

Ábyrgð byggingameistara

fyrirspurn

Stækkun járnblendiverksmiðjunnar á Grundartanga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samábyrgð Íslands á fiskiskipum

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(bankaeftirlit, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Kostnaður Landsbankans við laxveiðar og rangar upplýsingar í svari ráðherra til Alþingis

umræður utan dagskrár

Málefni Samkeppnisstofnunar og samkeppnisráðs

fyrirspurn

Skýrsla viðskiptaráðherra um málefni Landsbanka Íslands

skýrsla ráðherra

Flutningskostnaður olíuvara

(flokkun olíu)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurn um kaup Landsbankans á veiðileyfum í Hrútafjarðará

athugasemdir um störf þingsins

Iðnaðaruppbygging á Vestfjörðum

fyrirspurn

Einkavæðing Landsvirkjunar og Landsbankans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rafmagnseftirlitið

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fyrirspurn um málefni Landsbankans og Lindar hf.

um fundarstjórn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn um málefni Landsbankans og Lindar hf.

athugasemdir um störf þingsins

Greinargerðir um málefni Landsbankans og Lindar hf.

um fundarstjórn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Ummæli viðskiptaráðherra á blaðamannafundi

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli þingmanns um óundirbúnar fyrirspurnir

athugasemdir um störf þingsins

Svör viðskiptaráðherra um málefni Landsbankans og Lindar hf.

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Skipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf.

þingsályktunartillaga

Eftirlit með fjármálastarfsemi

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 42 195
Flutningsræða 23 172,93
Svar 28 88,87
Andsvar 49 77,25
Samtals 142 534,05
8,9 klst.