Siv Friðleifsdóttir: ræður


Ræður

Kjör aldraðra

umræður utan dagskrár

Húsnæðismál geðfatlaðra

fyrirspurn

Bensínstyrkur öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Reykjavíkurflugvöllur

umræður utan dagskrár

Þróun matvælaverðs

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Fjarskiptasjóður

lagafrumvarp

Hlutur kvenna í sveitarstjórnum

þingsályktunartillaga

Hreyfanleiki starfsfólks og þjónustu eftir stækkun ESB

umræður utan dagskrár

Ummæli forsætisráðherra um öryggis- og varnarmál

athugasemdir um störf þingsins

Framlagning stjórnarfrumvarpa

athugasemdir um störf þingsins

Kyoto-bókunin

fyrirspurn

Æfingasvæði fyrir torfæruhjól

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára

fyrirspurn

Jafnréttisfræðsla fyrir ráðherra og stjórnendur opinberra stofnana

fyrirspurn

Réttarstaða samkynhneigðra

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tryggingavernd torfæruhjóla

fyrirspurn

Starfsmannaleigur

lagafrumvarp

Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Túnis

þingsályktunartillaga

Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn

(upplýsingar um umhverfismál)
þingsályktunartillaga

Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn

(rafbúnaðarúrgangur)
þingsályktunartillaga

Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn

(evrópsk samvinnufélög)
þingsályktunartillaga

Starfsmannaleigur

lagafrumvarp

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(EES-reglur, læknar í starfsnámi)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(varasjóður viðbótarlána)
lagafrumvarp

Ábyrgðasjóður launa

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(undanþágur frá greiðslu fasteignaskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Matvælarannsóknir hf.

lagafrumvarp

Fréttaþátturinn Auðlind

fyrirspurn

Akstur undir áhrifum fíkniefna

fyrirspurn

Lög og reglur um torfæruhjól

fyrirspurn

Þjónustusamningur við SÁÁ

fyrirspurn

Fangaflug Bandaríkjastjórnar

athugasemdir um störf þingsins

Tóbaksvarnir

(reykingabann)
lagafrumvarp

Lög um fæðingarorlof -- undirbúningur að fjölmiðlafrumvarpi

athugasemdir um störf þingsins

Íbúðalánasjóður

umræður utan dagskrár

Erlendar fjárfestingar í sjávarútvegi

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla um framvindu byggðaáætlunar

um fundarstjórn

Heyrnar-, tal- og sjónstöð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Öldrunarþjónusta í Hafnarfirði

fyrirspurn

Barnaklám á netinu

fyrirspurn

Sveitarstjórnarmál

skýrsla

Skýrsla um notendagjöld hjá TR -- ummæli sjávarútvegsráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Mörg umræðuefni í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Skólamáltíðir

umræður utan dagskrár

Kjaradeila ljósmæðra

athugasemdir um störf þingsins

Heimildir lögreglu til að leita uppi barnaníðinga

umræður utan dagskrár

Kynbundinn launamunur

þingsályktunartillaga

Greiðslur til foreldra langveikra barna

lagafrumvarp

Skortur á hágæsluþjónustu á barnaspítalanum

athugasemdir um störf þingsins

Heimahjúkrun á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Sjúkrahústengd heimaþjónusta fyrir aldraða

fyrirspurn

Áfengisráðgjafar

fyrirspurn

Eftirlit með staðsetningu sjúkraflugvéla

fyrirspurn

Hreyfing sem valkostur í heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Endurskoðun laga um málefni aldraðra

fyrirspurn

Forgangsröð í heilbrigðiskerfinu

umræður utan dagskrár

Flutningur verkefna í heilbrigðisþjónustu út á land

fyrirspurn

Geðheilbrigðisþjónusta barna og unglinga

umræður utan dagskrár

Staðan í hjúkrunarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Þjónusta við börn og unglinga með geðraskanir

fyrirspurn

Samningar við hjúkrunarheimili

fyrirspurn

Slys á börnum

fyrirspurn

MFS-einingin á Landspítala -- háskólasjúkrahúsi

fyrirspurn

Gjaldtaka á Landspítala -- háskólasjúkrahúsi

fyrirspurn

Útreikningur bóta hjá Tryggingastofnun ríkisins

umræður utan dagskrár

Staðan í hjúkrunarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Mannekla á Landspítala -- háskólasjúkrahúsi

umræður utan dagskrár

Sjúkraliðar

fyrirspurn

Hjúkrunarheimili og öldrunarþjónusta

fyrirspurn

Útskriftarvandi LSH

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar

(samningar við sérgreinalækna)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 50 214,5
Flutningsræða 22 118,02
Andsvar 59 103,83
Svar 28 88,55
Ber af sér sakir 1 0,62
Samtals 160 525,52
8,8 klst.