Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Þróun efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Sameiningarkosningar sveitarfélaga

athugasemdir um störf þingsins

Aðgangur að gögnum einkavæðingarnefndar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Ummæli dómsmálaráðherra á heimasíðu sinni

athugasemdir um störf þingsins

Aðgerðir til að endurheimta efnahagslegan stöðugleika

þingsályktunartillaga

Bensínstyrkur öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Aðgerðir til að endurheimta efnahagslegan stöðugleika

þingsályktunartillaga

Tryggur lágmarkslífeyrir

þingsályktunartillaga

Skattalækkunaráform ríkisstjórnarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Staða útflutningsgreina

umræður utan dagskrár

Jöfnun flutningskostnaðar

fyrirspurn

Viðræður um framtíð varnarliðsins

athugasemdir um störf þingsins

Skipulag ákæruvalds í kjölfar niðurstöðu Hæstaréttar

umræður utan dagskrár

Frestun atkvæðagreiðslu

um fundarstjórn

Vandi rækjuiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Fyrirhugaðar álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Gjaldfrjáls leikskóli

þingsályktunartillaga

Ummæli forsætisráðherra um öryggis- og varnarmál

athugasemdir um störf þingsins

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðstoð við fórnarlömb náttúruhamfaranna í Pakistan

athugasemdir um störf þingsins

Fangaflug bandarísku leyniþjónustunnar

fyrirspurn

Eingreiðsla til bótaþega

athugasemdir um störf þingsins

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(sérstakt kílómetragjald)
lagafrumvarp

Röðun mála á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Réttarstaða samkynhneigðra

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skattamál í tengslum við Kárahnjúkavirkjun

fyrirspurn

Að bera af sér sakir

um fundarstjórn

Staða framkvæmda við Kárahnjúkavirkjun

fyrirspurn

Svörun í þjónustusíma

fyrirspurn

Móttaka ferðamanna við Kárahnjúka

fyrirspurn

Íslenskir friðargæsluliðar eða hermenn í Afganistan

fyrirspurn

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Ábyrgðasjóður launa

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Búnaðargjald

(lækkun gjalds)
lagafrumvarp

Starfsmannaleigur

lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(lágmarksiðgjald og heimildir til fjárfestingar)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(undanþágur frá greiðslu fasteignaskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(hækkun eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Útbýting þingskjala

athugasemdir um störf þingsins

Vaxtaákvörðun Seðlabankans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stefna stjórnvalda í alþjóðasamstarfi gegn vá af völdum loftslagsbreytinga

umræður utan dagskrár

Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn

(upplýsingar um umhverfismál)
þingsályktunartillaga

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Ástand íslenska þorskstofnsins og veiðihorfur

umræður utan dagskrár

Starfsmannaleigur

lagafrumvarp

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(EES-reglur, læknar í starfsnámi)
lagafrumvarp

Hæstaréttardómur í máli jafnréttisstýru

athugasemdir um störf þingsins

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga

(ríkisborgarar nýrra aðildarríkja)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Tekjuskattur

(gengishagnaður)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(framlenging á lækkun olíugjalds)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Stofnun hlutafélags um Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins

lagafrumvarp

Beiðni um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar

(stjórn og rekstur flugvallarins)
lagafrumvarp

Störf iðnaðarnefndar

athugasemdir um störf þingsins

Störf iðnaðarnefndar, þinghaldið fram undan o.fl.

um fundarstjórn

Viðbrögð í kjölfar upplýsinga um símhleranir

athugasemdir um störf þingsins

Viðbrögð í kjölfar upplýsinga um símhleranir

um fundarstjórn

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Tóbaksvarnir

(reykingabann)
lagafrumvarp

Útreikningur vaxtabóta

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur

(gengishagnaður)
lagafrumvarp

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Tekjuskattur

(gengishagnaður)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 78 797,62
Andsvar 55 108,33
Flutningsræða 14 58,95
Grein fyrir atkvæði 16 18,95
Um fundarstjórn 2 6,6
Um atkvæðagreiðslu 1 3,4
Samtals 166 993,85
16,6 klst.