Guðmundur Árni Stefánsson: ræður


Ræður

Staðan í heilbrigðisþjónustunni

athugasemdir um störf þingsins

Kosningar til Alþingis

(skráning kjósenda)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Útboð og verksamningur um veitingasölu í Leifsstöð

umræður utan dagskrár

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(útboð veiðiheimilda)
lagafrumvarp

Grunnskólinn og kjaramál kennara

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skýrsla félagsmálaráðherra um réttindi fatlaðra

skýrsla ráðherra

Breiðband Pósts og síma hf.

umræður utan dagskrár

Sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkur

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Nýtt hlutverk Seðlabankans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skipulags- og byggingarlög

(byggingarnefndir, gjaldtaka o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1997

(innan fjárhagsárs)
lagafrumvarp

Háskólar

lagafrumvarp

Gjaldskrárbreytingar Pósts og síma hf.

fyrirspurn

Frumvörp um almannatryggingar

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
lagafrumvarp

Ummæli ráðherra í fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Umsókn Friðar 2000 um leigu á skólahúsnæði

fyrirspurn

Lögbinding lágmarkslauna

athugasemdir um störf þingsins

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Úrskurður umboðsmanns um ólögmæta hótelstyrki

umræður utan dagskrár

Niðurstaða atkvæðagreiðslu um afbrigði

athugasemdir um störf þingsins

Afturköllun stjórnarfrumvarps um bann við verkföllum sjómanna

athugasemdir um störf þingsins

Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

lagafrumvarp

Samskipti dómsmálaráðuneytisins og lögregluyfirvalda

umræður utan dagskrár

Skipan opinberrar nefndar um auðlindagjald

þingsályktunartillaga

Dánarvottorð o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kosningar til sveitarstjórna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Ráðning fíkniefnalögreglumanna

fyrirspurn

Tilboð í smíði rannsóknaskips fyrir Hafrannsóknastofnun

fyrirspurn

Frestun á yfirfærslu málefna fatlaðra til sveitarfélaga

fyrirspurn

Afgreiðsla stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Vinna í nefndum

athugasemdir um störf þingsins

Umferðarlög

(öndunarsýni)
lagafrumvarp

Vistun ungra afbrotamanna

umræður utan dagskrár

Lögreglulög

(samstarf lögregluliða, valnefnd Lögregluskólans o.fl.)
lagafrumvarp

Loftferðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frétt DV um umræður á Alþingi um vistun ungra afbrotamanna

athugasemdir um störf þingsins

Loftferðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(upplýsingar um hlutafélög)
lagafrumvarp

Skýrsla viðskiptaráðherra um málefni Landsbanka Íslands

skýrsla ráðherra

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Áskorun til Alþingis varðandi frv. um skipulag miðhálendisins

athugasemdir um störf þingsins

Flugmálaáætlun 1998-2001

þingsályktunartillaga

Loftferðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gagnagrunnar á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Þingsályktunartillaga um setningu reglna um hvalaskoðun

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald þingstarfa og þingfrestun

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fyrirspurn um málefni Landsbankans og Lindar hf.

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Samráð um þingstörfin

athugasemdir um störf þingsins

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Svör viðskiptaráðherra um málefni Landsbankans og Lindar hf.

um fundarstjórn

Flugmálaáætlun 1998-2001

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála

(gjald af flugvélabensíni)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Langtímaáætlun í vegagerð

þingsályktunartillaga

Loftferðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni LÍN

umræður utan dagskrár

Heilbrigðismál

umræður utan dagskrár

Umræða um heilbrigðismál

um fundarstjórn

Skipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf.

þingsályktunartillaga

Gjöld af bifreiðum

lagafrumvarp

Umræða um tilraunaveiðar á ref og mink

um fundarstjórn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 86 563,72
Flutningsræða 12 118,8
Andsvar 42 78,67
Grein fyrir atkvæði 22 16,42
Samtals 162 777,61
13 klst.