Guðmundur Árni Stefánsson: ræður


Ræður

Hryðjuverkin í Bandaríkjunum og viðbrögð við þeim, skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Fjarskipti

(jöfnunargjald, heimtaugar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Löggæslan í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Átak til að lengja ferðaþjónustutímann

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Rekstur vélar Flugmálastjórnar

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Niðurstaða 7. aðildarríkjaþings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

skýrsla

Upplýsingaskylda ráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Staða sjúkraliða innan heilbrigðiskerfisins

umræður utan dagskrár

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast afla)
lagafrumvarp

Skýrsla um menningartengda ferðaþjónustu

fyrirspurn

Lögreglan í Reykjavík

fyrirspurn

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Viðbragðstími lögreglu

athugasemdir um störf þingsins

Útsendingar Ríkisútvarpsins um gervitungl

fyrirspurn

Upplýsingar um fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga

fyrirspurn

Reikningsskil sveitarfélaga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2000

munnleg skýrsla þingmanns

Aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingum

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Vinnulag fjárlaganefndar við undirbúning 3. umr. fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Vandi of feitra barna og ungmenna

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um mannabreytingu í nefnd

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(afskrift af skuldum sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Heimsmeistaramótið í knattspyrnu og þjónusta Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Svör um sölu ríkisjarða

athugasemdir um störf þingsins

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Breytingar á gjaldskrám til að ná niður verðlagi

athugasemdir um störf þingsins

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Bréf Verslunarráðs til viðskiptaráðherra um rannsókn Samkeppnisstofnunar á ólöglegu verðsamráði olíufélaganna

athugasemdir um störf þingsins

Stjórnsýsla samgönguráðherra í máli læknis Flugmálastjórnar

umræður utan dagskrár

Yfirlýsing frá þingflokki Vinstri hreyfingarinnar -- græns framboðs

um fundarstjórn

Álver á Reyðarfirði

fyrirspurn

Uppsagnir á Múlalundi

umræður utan dagskrár

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Umræða um einkavæðingarnefnd og sölu Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Störf og starfskjör einkavæðingarnefndar

umræður utan dagskrár

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Málefni Þjóðmenningarhúss og Þjóðskjalasafns

umræður utan dagskrár

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Málefni Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Vandi heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfarar

fyrirspurn

Fangelsismálastofnun

athugasemdir um störf þingsins

Umræðuefni undir þessum lið

athugasemdir um störf þingsins

Skipun rannsóknarnefndar í málefnum Landssímans og einkavæðingarnefndar

þingsályktunartillaga

Mannabreytingar í fastanefndum og alþjóðanefndum

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tollalög

(tollar á grænmeti)
lagafrumvarp

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afgreiðsla iðnaðarnefndar á virkjanafrumvarpi

athugasemdir um störf þingsins

Tekjustofnar sveitarfélaga

(grunnskólabyggingar)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Orð forseta Íslands um Evrópusambandið

athugasemdir um störf þingsins

Skráning í þjóðskrá

fyrirspurn til skrifl. svars

Jarðalög

fyrirspurn

Virðisaukaskattur

(viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

(rafræn vöktun o.fl.)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(Umferðarstofa o.fl.)
lagafrumvarp

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

(rafræn vöktun o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Umferðarlög

(Umferðarstofa o.fl.)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Tekjustofnar sveitarfélaga

(grunnskólabyggingar)
lagafrumvarp

Upplýsingar um þingmál

athugasemdir um störf þingsins

Tekjustofnar sveitarfélaga

(grunnskólabyggingar)
lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 2000--2004

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

(grunnskólabyggingar)
lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 2000--2004

þingsályktunartillaga

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 87 439,13
Andsvar 64 109,22
Flutningsræða 6 15,7
Grein fyrir atkvæði 14 9,43
Ber af sér sakir 1 1,47
Um atkvæðagreiðslu 1 0,98
Samtals 173 575,93
9,6 klst.