Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Ávarp aldursforseta

þingsetning

Kosning kjörbréfanefndar

þingsetning

Rannsókn kjörbréfa

þingsetning

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnin

þingsetning

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Ávarp forseta

þingsetning

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 82. gr. þingskapa

kosningar

Tilkynning um stjórnir þingflokka

tilkynningar forseta

Afbrigði um kosningu fastanefnda

afbrigði um dagskrármál

Tilkynning um stjórnir þingflokka

tilkynningar forseta

Afbrigði um stefnuræðu forsætisráðherra

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 2017

lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar: Orkubú Vestfjarða ohf. Starfshættir stjórnar

beiðni um umfjöllun

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Undirritun drengskaparheits

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Skráning á mælendaskrá í störfum þingsins

tilkynningar forseta

Dagskrá fundarins og fundur í fjárlaganefnd

um fundarstjórn

Breyting á ályktun Alþingis um rannsókn á kaupum á 45,8% eignarhlut í Búnaðarbanka Íslands hf. o.fl.

þingsályktunartillaga

Umræða um fjáraukalög

um fundarstjórn

Störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kosning í allsherjar- og menntamálanefnd skv. 13. og 14. gr. þingskapa

kosningar

Undirritun drengskaparheits

Mannabreytingar í nefnd

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Kjararáð

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Jólakveðjur

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Undirritun drengskaparheits

Tilkynning um stjórnir þingflokka

tilkynningar forseta

Tilkynning um fyrirspurnir

tilkynningar forseta

Bréf frá formönnum þingflokka stjórnarflokkanna

tilkynningar forseta

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fjölgun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Dráttur á birtingu tveggja skýrslna

um fundarstjórn

Sjúkratryggingar

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Heilbrigðisáætlun

þingsályktunartillaga

Kjör öryrkja

sérstök umræða

Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(útboð viðbótarþorskkvóta)
lagafrumvarp

Sala ríkiseigna, lækkun skulda ríkissjóðs og fjárfesting í innviðum

þingsályktunartillaga

Heilsugæslan í landinu

sérstök umræða

Skýrsla um niðurfærslu verðtryggðra fasteignalána

sérstök umræða

Endurskoðun samgönguáætlunar

fyrirspurn

Beiðni um umræðu um samgönguáætlun

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Framtíðarsýn í heilbrigðismálum

sérstök umræða

Samgöngumál

um fundarstjórn

Einkarekstur í heilbrigðisþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Aðgerðir í húsnæðismálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Þungunarrof og kynfrelsi kvenna

sérstök umræða

Gengisþróun og afkoma útflutningsgreina

sérstök umræða

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um kaup í Búnaðarbankanum

munnleg skýrsla þingmanns

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja

þingsályktunartillaga

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(jafnlaunavottun)
lagafrumvarp

Klíníkin og áherslumál Bjartrar framtíðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sveitarstjórnarlög

(fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn)
lagafrumvarp

Þjónusta við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir

lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(innleiðing samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál)
lagafrumvarp

Lyfjaneysla Íslendinga

sérstök umræða

Greiðsluþátttaka sjúklinga

sérstök umræða

Einkavæðingaráform ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Norræna ráðherranefndin 2016

skýrsla

Samkomulag ríkis og sveitarfélaga um lífeyrismál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skógar og skógrækt

lagafrumvarp

Umræða um 13. dagskrármál

um fundarstjórn

Réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja o.fl.

(eftirlit á vinnumarkaði, EES-mál)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Gögn um útgjöld til heilbrigðismála á Norðurlöndum

fyrirspurn til skrifl. svars

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Vísun máls til nefndar

tilkynningar forseta

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Afgreiðsla meiri hluta nefndar á áfengisfrumvarpinu

um fundarstjórn

Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð o.fl.

(framkvæmd og dagsetningar)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Viðvera ráðherra við umræður um fjármálaáætlun

um fundarstjórn

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 117 363,42
Andsvar 61 104,43
Flutningsræða 2 7,68
Um fundarstjórn 3 3,3
Um atkvæðagreiðslu 2 2,65
Grein fyrir atkvæði 1 1,3
Samtals 186 482,78
8 klst.