Útbýting 150. þingi, 132. fundi 2020-08-27 10:37:27, gert 28 10:3

Útbýtt utan þingfundar 17. ágúst:

Aðgengi hreyfihamlaðra að almenningssamgöngum á landsbyggðinni, 857. mál, svar samgrh., þskj. 1816.

Aðgerðaáætlun byggðaáætlunar, 677. mál, svar utanr.- og þrsvmrh., þskj. 2023.

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skráning raunverulegra eigenda, 709. mál, þskj. 1913.

Aðgreining á afkomu ÁTVR af sölu áfengis og sölu tóbaks, 522. mál, svar fjmrh., þskj. 1983.

Áhrif erlendra ríkja á niðurstöður kosninga, 624. mál, svar utanr.- og þrsvmrh., þskj. 2013.

Árleg losun gróðurhúsalofttegunda og kolefnisbinding árið 2019, 958. mál, svar umhvrh., þskj. 2012.

Ársreikningar og endurskoðendur og endurskoðun, 721. mál, þskj. 1914.

Biðlistar, 906. mál, svar heilbrrh., þskj. 2022.

Birting alþjóðasamninga, 477. mál, svar utanr.- og þrsvmrh., þskj. 2019.

Breyting á ýmsum lögum á sviði landbúnaðar og matvæla vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu, 714. mál, þskj. 1967.

Breyting á ýmsum lögum á sviði sjávarútvegs, fiskeldis, lax- og silungsveiði vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu, 713. mál, þskj. 1940.

Breyting á ýmsum lögum er varða eignarráð og nýtingu fasteigna, 715. mál, þskj. 1933.

Breytt greiðslufyrirkomulag á dvalar- og hjúkrunarheimilum, 253. mál, svar heilbrrh., þskj. 2004.

Einbreiðar brýr, 889. mál, svar samgrh., þskj. 1989.

Fjáraukalög 2020, 841. mál, þskj. 1941.

Fjöldi á biðlistum, 928. mál, svar heilbrrh., þskj. 2010.

Fjöldi starfsmanna ráðuneyta og stofnana sem láta af störfum fyrir aldurs sakir, 702. mál, svar fjmrh., þskj. 1840.

Heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu, 735. mál, þskj. 1934.

Hollustuhættir og mengunarvarnir, 720. mál, þskj. 1938.

Jarðgöng á Austurlandi, 888. mál, svar samgrh., þskj. 1837.

Kostnaður ráðuneytisins við skrifleg svör við fyrirspurnum, 802. mál, svar dómsmrh., þskj. 1902.

Kostnaður ráðuneytisins við skrifleg svör við fyrirspurnum, 803. mál, svar fjmrh., þskj. 2007.

Kostnaður ráðuneytisins við skrifleg svör við fyrirspurnum, 807. mál, svar samgrh., þskj. 1815.

Kostnaður ráðuneytisins við skrifleg svör við fyrirspurnum, 808. mál, svar umhvrh., þskj. 1986.

Loftslagsmál, 718. mál, þskj. 1915.

Lyfjalög, 390. mál, þskj. 1909.

Lögbundin verkefni Umhverfisstofnunar, 913. mál, svar umhvrh., þskj. 1996.

Lögbundin verkefni Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins, 759. mál, svar fjmrh., þskj. 1850.

Lögbundin verkefni Bankasýslu ríkisins, 758. mál, svar fjmrh., þskj. 1849.

Lögbundin verkefni Byggðastofnunar, 768. mál, svar samgrh., þskj. 1984.

Lögbundin verkefni dómstóla, 894. mál, svar dómsmrh., þskj. 1919.

Lögbundin verkefni dómstólasýslunnar, 893. mál, svar dómsmrh., þskj. 1905.

Lögbundin verkefni Fangelsismálastofnunar ríkisins, 897. mál, svar dómsmrh., þskj. 1895.

Lögbundin verkefni Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands, 761. mál, svar fjmrh., þskj. 1852.

Lögbundin verkefni Fjársýslu ríkisins, 757. mál, svar fjmrh., þskj. 1848.

Lögbundin verkefni fjölmiðlanefndar, 879. mál, svar menntmrh., þskj. 1818.

Lögbundin verkefni framhaldsskóla, 865. mál, svar menntmrh., þskj. 1819.

Lögbundin verkefni Framkvæmdasýslu ríkisins, 756. mál, svar fjmrh., þskj. 1847.

Lögbundin verkefni héraðssaksóknara og ríkissaksóknara, 892. mál, svar dómsmrh., þskj. 1904.

Lögbundin verkefni ÍL-sjóðs, 844. mál, svar fjmrh., þskj. 1853.

Lögbundin verkefni Íslenska dansflokksins, 878. mál, svar menntmrh., þskj. 1820.

Lögbundin verkefni Íslenskra orkurannsókna, 915. mál, svar umhvrh., þskj. 1998.

Lögbundin verkefni Kvikmyndamiðstöðvar Íslands, 877. mál, svar menntmrh., þskj. 1821.

Lögbundin verkefni Landgræðslunnar, 919. mál, svar umhvrh., þskj. 2001.

Lögbundin verkefni Landhelgisgæslu Íslands, 896. mál, svar dómsmrh., þskj. 1907.

Lögbundin verkefni Landmælinga Íslands, 918. mál, svar umhvrh., þskj. 2002.

Lögbundin verkefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna, 876. mál, svar menntmrh., þskj. 1822.

Lögbundin verkefni lögreglustjóraembætta, 900. mál, svar dómsmrh., þskj. 1898.

Lögbundin verkefni Menntamálastofnunar, 875. mál, svar menntmrh., þskj. 1823.

Lögbundin verkefni Miðstöðvar íslenskra bókmennta, 874. mál, svar menntmrh., þskj. 1824.

Lögbundin verkefni Minjastofnunar Íslands, 873. mál, svar menntmrh., þskj. 1825.

Lögbundin verkefni Náttúrufræðistofnunar Íslands, 917. mál, svar umhvrh., þskj. 2003.

Lögbundin verkefni Náttúruhamfaratryggingar Íslands, 755. mál, svar fjmrh., þskj. 1846.

Lögbundin verkefni Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn, 920. mál, svar umhvrh., þskj. 2000.

Lögbundin verkefni Neytendastofu, 822. mál, svar ferðam.- og iðnrh., þskj. 1886.

Lögbundin verkefni opinberra háskóla, 864. mál, svar menntmrh., þskj. 1817.

Lögbundin verkefni Orkustofnunar, 819. mál, svar ferðam.- og iðnrh., þskj. 1887.

Lögbundin verkefni Persónuverndar, 898. mál, svar dómsmrh., þskj. 1896.

Lögbundin verkefni Rannsóknamiðstöðvar Íslands, 872. mál, svar menntmrh., þskj. 1826.

Lögbundin verkefni ráðuneytisins, 750. mál, svar fjmrh., þskj. 1841.

Lögbundin verkefni ráðuneytisins, 816. mál, svar utanr.- og þrsvmrh., þskj. 2017.

Lögbundin verkefni ráðuneytisins, 891. mál, svar dómsmrh., þskj. 1903.

Lögbundin verkefni ráðuneytisins, 907. mál, svar umhvrh., þskj. 1990.

Lögbundin verkefni Ríkiseigna, 754. mál, svar fjmrh., þskj. 1845.

Lögbundin verkefni Ríkiskaupa, 753. mál, svar fjmrh., þskj. 1844.

Lögbundin verkefni Ríkisútvarpsins, 871. mál, svar menntmrh., þskj. 1827.

Lögbundin verkefni safna, 863. mál, svar menntmrh., þskj. 1831.

Lögbundin verkefni Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra, 870. mál, svar menntmrh., þskj. 1828.

Lögbundin verkefni Sinfóníuhljómsveitar Íslands, 869. mál, svar menntmrh., þskj. 1829.

Lögbundin verkefni skattrannsóknarstjóra ríkisins, 752. mál, svar fjmrh., þskj. 1843.

Lögbundin verkefni Skattsins, 751. mál, svar fjmrh., þskj. 1842.

Lögbundin verkefni Skipulagsstofnunar, 916. mál, svar umhvrh., þskj. 1999.

Lögbundin verkefni Skógræktarinnar, 910. mál, svar umhvrh., þskj. 1993.

Lögbundin verkefni Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 868. mál, svar menntmrh., þskj. 1830.

Lögbundin verkefni Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar, 914. mál, svar umhvrh., þskj. 1997.

Lögbundin verkefni sýslumannsembætta, 895. mál, svar dómsmrh., þskj. 1906.

Lögbundin verkefni Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum, 867. mál, svar menntmrh., þskj. 1832.

Lögbundin verkefni Tryggingastofnunar ríkisins, 849. mál, svar fél.- og barnmrh., þskj. 1795.

Lögbundin verkefni umboðsmanns skuldara, 848. mál, svar fél.- og barnmrh., þskj. 1797.

Lögbundin verkefni úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, 909. mál, svar umhvrh., þskj. 1991.

Lögbundin verkefni úrskurðarnefndar velferðarmála, 847. mál, svar fél.- og barnmrh., þskj. 1796.

Lögbundin verkefni Úrvinnslusjóðs, 912. mál, svar umhvrh., þskj. 1995.

Lögbundin verkefni Útlendingastofnunar, 899. mál, svar dómsmrh., þskj. 1897.

Lögbundin verkefni Veðurstofu Íslands, 908. mál, svar umhvrh., þskj. 1992.

Lögbundin verkefni Vegagerðarinnar, 766. mál, svar samgrh., þskj. 1814.

Lögbundin verkefni yfirskattanefndar, 760. mál, svar fjmrh., þskj. 1851.

Lögbundin verkefni þjóðgarða, 911. mál, svar umhvrh., þskj. 1994.

Lögbundin verkefni Þjóðkirkjunnar og Biskupsstofu, 901. mál, svar dómsmrh., þskj. 1899.

Lögbundin verkefni Þjóðleikhússins, 866. mál, svar menntmrh., þskj. 1833.

Mennta- og starfsþróunarsetur lögreglunnar, 657. mál, svar dómsmrh., þskj. 1901.

Niðurfelling vega af vegaskrá, 929. mál, svar samgrh., þskj. 1987.

Ný afeitrunardeild á Landspítalanum, 886. mál, svar heilbrrh., þskj. 1813.

Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun og ríkisábyrgðir, 944. mál, þskj. 1965.

Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga, 446. mál, þskj. 1910.

Raunverulegir eigendur Arion banka, 625. mál, svar dómsmrh., þskj. 1900.

Ráðningar einstaklinga með skerta starfsgetu, 946. mál, svar utanr.- og þrsvmrh., þskj. 2014.

Ráðningar einstaklinga með skerta starfsgetu, 949. mál, svar dómsmrh., þskj. 2020.

Ráðningar einstaklinga með skerta starfsgetu, 950. mál, svar samgrh., þskj. 1985.

Ræstingaþjónusta, 826. mál, svar dómsmrh., þskj. 2021.

Ræstingaþjónusta, 828. mál, svar fél.- og barnmrh., þskj. 1988.

Ræstingaþjónusta, 829. mál, svar fjmrh., þskj. 2006.

Ræstingaþjónusta, 830. mál, svar heilbrrh., þskj. 2005.

Ræstingaþjónusta, 832. mál, svar samgrh., þskj. 2015.

Ræstingaþjónusta, 833. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 1885.

Ræstingaþjónusta, 834. mál, svar umhvrh., þskj. 2009.

Ræstingaþjónusta, 835. mál, svar utanr.- og þrsvmrh., þskj. 2016.

Samanburður á greiðslum Samherja fyrir veiðirétt í Namibíu og á Íslandi, 550. mál, skýrsla sjútv.- og landbrh., þskj. 2018.

Samkeppnislög, 610. mál, þskj. 1937.

Samningar samkvæmt lögum um opinber fjármál, 691. mál, svar umhvrh., þskj. 1925.

Samningar samkvæmt lögum um opinber fjármál, 694. mál, svar heilbrrh., þskj. 1923.

Samvinnuverkefni um samgönguframkvæmdir, 662. mál, þskj. 1908.

Sjúkratryggingar, 701. mál, þskj. 1935.

Sjúkratryggingar, 8. mál, þskj. 1968.

Skráning raunverulegra eigenda, 784. mál, svar ferðam.- og iðnrh., þskj. 1889.

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl., 708. mál, þskj. 1966.

Svæðisbundin flutningsjöfnun, 734. mál, þskj. 1939.

Tekjur ríkissjóðs vegna sölu á lyfseðilsskyldum lyfjum, 560. mál, svar fjmrh., þskj. 2008.

Tekjuskattur, 27. mál, þskj. 1969.

Tekjuskattur, 34. mál, þskj. 1970.

Veiðar á fuglum á válistum, 42. mál, svar umhvrh., þskj. 2011.

Útbýtt utan þingfundar 25. ágúst:

Aðferðarfræði, áhættumat og greiningar á fiskeldisburðarþoli á vegum Hafrannsóknastofnunar, 967. mál, skýrsla sjútv.- og landbrh., þskj. 2029.

Breyting á þingsályktun nr. 10/148 um fjármálastefnu 2018--2022, 968. mál, stjtill. (fjmrh.), þskj. 2031.

Fjáraukalög 2020, 969. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 2032.

Fjöldi umsókna um starfsleyfi, 861. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 2026.

Kostnaður ráðuneytisins við skrifleg svör við fyrirspurnum, 806. mál, svar menntmrh., þskj. 2024.

Lögbundin verkefni Samkeppniseftirlitsins, 818. mál, svar ferðam.- og iðnrh., þskj. 2030.

Okur á tímum hættuástands, 971. mál, frv. IngS og GIK, þskj. 2034.

Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins, 924. mál, svar ferðam.- og iðnrh., þskj. 2027.

Ráðningar einstaklinga með skerta starfsgetu, 948. mál, svar umhvrh., þskj. 2028.

Ríkisábyrgðir, 970. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 2033.

Ræstingaþjónusta, 831. mál, svar menntmrh., þskj. 2025.

Ræstingaþjónusta, 836. mál, svar ferðam.- og iðnrh., þskj. 2035.

Samningar samkvæmt lögum um opinber fjármál, 688. mál, svar fjmrh., þskj. 1760.

Útbýtt utan þingfundar 26. ágúst:

Breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru, 972. mál, stjfrv. (fél.- og barnmrh.), þskj. 2036.