Rannveig Guðmundsdóttir: ræður


Ræður

Matvælaverð á Íslandi og í nágrannalöndunum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Aldarafmæli heimastjórnar

þingsályktunartillaga

Gjaldfrjáls leikskóli

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(matvæli)
lagafrumvarp

Hafrannsóknir á Svalbarða

fyrirspurn

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Happdrætti Háskóla Íslands

(endurnýjað einkaleyfi)
lagafrumvarp

Skattafsláttur vegna barna

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

(bankastjórar)
lagafrumvarp

Aðgangur þingmanna að upplýsingum

athugasemdir um störf þingsins

Varnir gegn mengun hafs og stranda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunngögn um náttúru landsins og náttúrufarskort

þingsályktunartillaga

Þróunarsamvinna Íslands við önnur ríki

þingsályktunartillaga

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(meðferð hlutafjár)
lagafrumvarp

Friðlýsing Jökulsár á Fjöllum

þingsályktunartillaga

Aflétting veiðibanns á rjúpu

þingsályktunartillaga

Upplýsingaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna í Kaupmannahöfn

fyrirspurn

Landbúnaðarstefna Evrópusambandsins

fyrirspurn

Úttekt á umfangi skattsvika

fyrirspurn

Lax- og silungsveiði o.fl.

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Réttindi barna með Goldenhar-heilkenni

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Samningur á sviði refsiréttar um spillingu

þingsályktunartillaga

Mat á umhverfisáhrifum

(matsferli, málskotsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Stuðningur við krabbameinssjúklinga

fyrirspurn

Afdrif hælisleitenda

fyrirspurn

Skuldajöfnun skattskulda

fyrirspurn

Endurhæfingardeild fyrir krabbameinssjúklinga

fyrirspurn

Verklag við fjárlagagerð

fyrirspurn

Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma

skýrsla

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

lagafrumvarp

Úreltar búvélar

fyrirspurn

Skattar á vistvæn ökutæki

fyrirspurn

Staðan í Írak

umræður utan dagskrár

Náttúruverndaráætlun 2004--2008

þingsályktunartillaga

Aðgerðir gegn fátækt

þingsályktunartillaga

Rafræn sjúkraskrá

fyrirspurn

Fjarlækningar

fyrirspurn

Orion-þotur

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni Palestínumanna

umræður utan dagskrár

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)
lagafrumvarp

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkomudagur Alþingis og starfstími þess

lagafrumvarp

Rannsóknir á áhrifum háspennulína á mannslíkamann

þingsályktunartillaga

Fyrirtæki sem framleiða sjónvarpsefni

fyrirspurn

Speglunaraðgerðir í hnjám

fyrirspurn

Framtíð sjúklinga á Arnarholti

fyrirspurn

Útlendingar

(aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
lagafrumvarp

Afleiðingar hermdarverkanna í Madríd

umræður utan dagskrár

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Uppsögn af hálfu atvinnurekanda

þingsályktunartillaga

Norræni tungumálasamningurinn og táknmál

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Afgreiðsla þingmannamála úr nefndum o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Tækniháskóli Íslands

fyrirspurn

Bann við umskurði kvenna

lagafrumvarp

Verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess

lagafrumvarp

Aðild að Gvadalajara-samningi

þingsályktunartillaga

Samningur um veitingu evrópskra einkaleyfa

þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2004

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla þingmannamála

athugasemdir um störf þingsins

Útlendingar

(aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangas og rafmagn)
lagafrumvarp

Stríðsátökin í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Útlendingar

(aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
lagafrumvarp

Framkvæmd EES-samningsins

þingsályktunartillaga

Fríverslunarsamningur við Kanada

fyrirspurn

Staða og afkoma barnafjölskyldna

fyrirspurn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um fjölmiðlafrumvarp

um fundarstjórn

Aðild að Gvadalajara-samningi

þingsályktunartillaga

Samningur um veitingu evrópskra einkaleyfa

þingsályktunartillaga

Einkaleyfi

(evrópski einkaleyfasamningurinn o.fl.)
lagafrumvarp

Staða mála í Írak

umræður utan dagskrár

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Ráðning landvarða

athugasemdir um störf þingsins

Húsnæðismál

(íbúðabréf)
lagafrumvarp

Staðan fyrir botni Miðjarðarhafs og viðbrögð íslensku ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla um matvælaverð á Íslandi

athugasemdir um störf þingsins

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)
lagafrumvarp

Náttúruverndaráætlun 2004--2008

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 82 516,35
Andsvar 56 85,87
Flutningsræða 15 54,4
Um fundarstjórn 2 5,48
Samtals 155 662,1
11 klst.