Guðjón A. Kristjánsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Horfur í efnahagsmálum og hagstjórn

umræður utan dagskrár

Mótvægisaðgerðir

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Markaðsvæðing samfélagsþjónustu

þingsályktunartillaga

Aukinn þorskafli á fiskveiðiárinu 2007/2008

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Staðan í sjávarútvegi, kjör sjómanna og fiskvinnslufólks

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald fyrir þorsk og rækju)
lagafrumvarp

Brottfall vatnalaga

lagafrumvarp

Aukinn þorskafli á fiskveiðiárinu 2007/2008

þingsályktunartillaga

Tilraunaveiðar í Ísafjarðardjúpi

athugasemdir um störf þingsins

Fjárheimildir til endurnýjunar Grímseyjarferju

umræður utan dagskrár

Skuldasöfnun í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(bætur elli- og örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(sérstakur viðbótarpersónuafsláttur)
lagafrumvarp

Íslenska táknmálið

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðiréttur)
lagafrumvarp

Tekjutap hafnarsjóða

þingsályktunartillaga

Háskóli á Ísafirði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla nefndar um flutningskostnað og jöfnun flutningskostnaðar á landsbyggðinni

fyrirspurn

Uppkaup á jörðum og verndun landbúnaðarlands

umræður utan dagskrár

Fullvinnsla á fiski hérlendis

þingsályktunartillaga

Stéttarfélög og vinnudeilur

(lausir kjarasamningar)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Álit mannréttindanefndar SÞ um kvótakerfið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skipan dómara í embætti

störf þingsins

Tvöföldun Vesturlandsvegar á Kjalarnesi

fyrirspurn

Staða og horfur í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Samvinna um öryggis- og björgunarmál milli Vestur-Norðurlandanna

þingsályktunartillaga

Gerð námsefnis fyrir unglinga um ólík kjör og hlutskipti kvenna á norðurslóðum

þingsályktunartillaga

Samvinna vestnorrænu landanna um rannsóknir á helstu nytjastofnum sjávar innan lögsögu þeirra

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðar í atvinnuskyni)
lagafrumvarp

Álit mannréttindanefndar SÞ um íslenska fiskveiðistjórnarkerfið

umræður utan dagskrár

Uppsagnir í fiskvinnslu og atvinnuöryggi í sjávarbyggðum

umræður utan dagskrár

Loðnuveiði og úthafsrækjuveiðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Háhraðatengingar og starfsemi Fjarskiptasjóðs

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Einkarekstur og útvistun á starfsemi Landspítala

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2007

(yfirtaka ríkisins á Hvalfjarðargöngum)
lagafrumvarp

Endurskoðun á skattamálum lögaðila

þingsályktunartillaga

Kjarasamningar og efnahagsmál

umræður utan dagskrár

Samningar um opinber verkefni

umræður utan dagskrár

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að gerð kjarasamninga

tilkynning frá ríkisstjórninni

Framtíðarstuðningur stjórnvalda við hefðbundinn landbúnað

umræður utan dagskrár

Mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar

störf þingsins

Samgöngur á sjó til og frá Vestmannaeyjum

fyrirspurn

Hækkun á bensíni og dísilolíu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(bætt kjör aldraðra og öryrkja)
lagafrumvarp

Áform um frekari uppbyggingu stóriðju

umræður utan dagskrár

Raforkumálefni

skýrsla

Úthlutun byggðakvóta

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(brottfall laganna og ný heildarlög)
lagafrumvarp

Skipafriðunarsjóður

þingsályktunartillaga

Útflutningur á óunnum fiski

fyrirspurn

Staða efnahags-, atvinnu- og kjaramála

umræður utan dagskrár

Einkavæðing Iðnskólans í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Norræna ráðherranefndin 2007

skýrsla

Staða sjávarplássa landsins

umræður utan dagskrár

Ástandið í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Sundabraut

umræður utan dagskrár

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(hækkun gjalds fyrir veiðikort)
lagafrumvarp

Virkjunarkostir á Vestfjörðum

fyrirspurn

Rannsóknir og stofnstærðarmat Hafrannsóknastofnunarinnar

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(verðbréfalán, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Fiskeldi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Niðurstöður vorralls Hafrannsóknastofnunar

umræður utan dagskrár

NMT-kerfið og öryggismál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Ný fjárhagsspá fjármálaráðuneytis

umræður utan dagskrár

Breytt stjórn fiskveiða í samræmi við úrskurð mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Málefni Landspítala

umræður utan dagskrár

Endurskoðun kvótakerfisins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Bætur almannatrygginga

umræður utan dagskrár

Stefna ríkisstjórnarinnar í heilbrigðismálum

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(frítekjumark örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Staða tollgæslu- og lögreglumála á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Uppbót á eftirlaun

lagafrumvarp

Samvinna vestnorrænu landanna um rannsóknir á helstu nytjastofnum sjávar innan lögsögu þeirra

þingsályktunartillaga

Þjóðlendur

(sönnunarregla og fráfall réttinda)
lagafrumvarp

Afganistan -- matvæli -- ríkislögreglustjóri -- hvalveiðar

störf þingsins

Afstaða ríkisstjórnarinnar til hrefnuveiða

umræður utan dagskrár

Sóltúnssamningurinn og framkvæmd hans

umræður utan dagskrár

Heimild ríkissjóðs Íslands til sérstakrar lántöku á árinu 2008

lagafrumvarp

Fiskeldi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Lokafjárlög 2006

lagafrumvarp

Símhleranir á árunum 1949 til 1968

umræður utan dagskrár

Yfirlýsing frá forsætisráðherra

tilkynningar forseta

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við áliti mannréttindanefndar SÞ

um fundarstjórn

Uppbót á eftirlaun

lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga o.fl.

(tegundir atvinnuleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Landeyjahöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heimild ríkissjóðs Íslands til sérstakrar lántöku á árinu 2008

lagafrumvarp

Stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl.

lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Atvinnuréttindi útlendinga o.fl.

(tegundir atvinnuleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(aukin samkeppni, lyfjaverð o.fl.)
lagafrumvarp

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Svar frá mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða landbúnaðarins og matvælaframleiðslu

umræður utan dagskrár

Jarðgöng og vegagerð á sunnanverðum Vestfjörðum

fyrirspurn

Umhverfismál

skýrsla

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 117 764,55
Flutningsræða 10 91,47
Andsvar 39 60,95
Um atkvæðagreiðslu 4 4,18
Um fundarstjórn 1 1
Samtals 171 922,15
15,4 klst.