Lilja Mósesdóttir: ræður


Ræður

Efnahagshrun og endurreisn, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Staða heimilanna

umræður utan dagskrár

Mögulegt lán frá Norðmönnum óháð AGS

umræður utan dagskrár

Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins

(almenn greiðslujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Verklagsreglur banka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vörumerki

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(EES-reglur, réttindi hluthafa)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(hámarkshækkun verðtryggingar fjárskuldbindinga)
lagafrumvarp

Ummæli í utandagskrárumræðu -- loftslagsráðstefna -- þjóðgarðurinn Snæfellsjökull -- lán OR

störf þingsins

Afskriftir skulda og samkeppnisstaða fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Samningsveð

(fasteignaveðlán - lyklafrumvarpið)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(fjöldi sveitarstjórnarfulltrúa)
lagafrumvarp

Persónukjör -- skattahækkanir -- verklagsreglur bankanna -- niðurfærsla húsnæðislána o.fl.

störf þingsins

Staða dreif- og fjarnáms

umræður utan dagskrár

Áform ríkisstjórnarinnar í skattamálum

umræður utan dagskrár

Staða minni hluthafa

þingsályktunartillaga

Fjárhagsleg endurskipulagning rekstrarhæfra fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Reykjavíkurflugvöllur -- verklagsreglur bankanna -- Suðvesturlína o.fl.

störf þingsins

Réttindi fatlaðra til ferðaþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(áreiðanleiki upplýsinga, gildissvið laganna o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Ráðstöfun hlutafjár ríkisbankanna o.fl.

störf þingsins

Hlutafélög og einkahlutafélög

(EES-reglur, réttindi hluthafa)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(lengri frestur til að höfða riftunarmál)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir)
lagafrumvarp

Tekjuskattur o.fl.

(landið eitt skattumdæmi o.fl.)
lagafrumvarp

Vörumerki

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Ríkisútgjöld og skattar -- heilbrigðisþjónusta -- vinnulag á þingi -- fjárlagagerð -- styrkir ESB

störf þingsins

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(lengri frestur til að höfða riftunarmál)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(gjaldtökuheimildir)
lagafrumvarp

Tekjuöflun ríkisins

(breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga nr. 1/2010

lagafrumvarp

Staða fjármála heimilanna

umræður utan dagskrár

Staða efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Aðildarviðræður við ESB -- skuldaaðlögun fyrirtækja -- stjórnsýsluúttektir

störf þingsins

Ráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikum

þingsályktunartillaga

Gengistryggð lán

umræður utan dagskrár

Nauðungarsala

(frestun uppboðs)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(frestir til riftunar ráðstafana þrotamanna)
lagafrumvarp

Færeyingar og EFTA -- verklagsreglur bankanna -- Icesave o.fl.

störf þingsins

Heilsutengd ferðaþjónusta -- umhverfisstefna ríkisstjórnarinnar -- skuldavandi heimilanna o.fl.

störf þingsins

Afskriftir og fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja og eigenda þeirra hjá fjármálastofnunum

umræður utan dagskrár

Skattahækkanir -- atvinnumál -- ESB

störf þingsins

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Endurskoðendur

(starfsábyrgðartrygging)
lagafrumvarp

Úttekt á gjaldmiðilsmálum

þingsályktunartillaga

Peningamálastefna Seðlabankans

umræður utan dagskrár

Icesave, AGS og efnahagsmál -- öryggismál sjómanna -- nýjar ríkisstofnanir o.fl.

störf þingsins

Málefni banka og sparisjóða -- staða námsmanna -- atvinnumál og lífeyrissjóðir

störf þingsins

Skuldavandi ungs barnafólks

umræður utan dagskrár

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Tímabundin greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði

(ný úrræði fyrir einstaklinga í greiðsluerfiðleikum)
lagafrumvarp

Umboðsmaður skuldara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vinnumarkaðsstofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hlutafélög, einkahlutafélög og ársreikningar

(EES-reglur, minnihlutavernd o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsókn á fjárhagsstöðu skuldugra heimila

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hjúskaparlöggjöf -- samstarf við AGS -- iðnaðarmálagjald o.fl.

störf þingsins

Samkeppnislög

(aukið aðhald og eftirlit)
lagafrumvarp

Fjárveitingar til framkvæmda -- réttindi skuldara -- fjármálakreppa í Grikklandi o.fl.

störf þingsins

Gjaldþrotaskipti og fyrning kröfuréttinda

(fyrningarfrestur)
lagafrumvarp

Launakjör seðlabankastjóra -- mótmælendur í Alþingishúsinu -- atvinnumál o.fl.

störf þingsins

Kennitöluflakk

(heimild til að synja félagi skráningar)
lagafrumvarp

Rannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækja

lagafrumvarp

Þingsályktunartillaga um ákæru á hendur mótmælendum

um fundarstjórn

Evrópuráðsþingið 2009

skýrsla

Afnám gjaldeyrishafta

umræður utan dagskrár

Vátryggingastarfsemi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Fækkun ráðuneyta -- afgreiðsla mála í allsherjarnefnd -- LÍN -- orkumál o.fl.

störf þingsins

Vátryggingastarfsemi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga

(lífeyrisgreiðslur úr B-deild)
lagafrumvarp

Stimpilgjald og aukatekjur ríkissjóðs

(undanþága stimpilgjalds við endurfjármögnun bílalána)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi

(uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna)
lagafrumvarp

Fjárhagsstaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi

(uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna)
lagafrumvarp

Störf skilanefnda bankanna

umræður utan dagskrár

Hlutafélög, einkahlutafélög og ársreikningar

(EES-reglur, minnihlutavernd o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Greiðsluaðlögun einstaklinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipun nefndar sem kanni forsendur verðtryggingar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Greiðsluaðlögun einstaklinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lausn Icesave-deilunnar -- gagnaver í Reykjanesbæ -- breytingar á ríkisstjórn

störf þingsins

Niðurstaða nefndar um fiskveiðikerfið -- afstaða Sjálfstæðisflokksins til AGS o.fl.

störf þingsins

Efnahags- og skattstefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 74 303,63
Andsvar 85 128,17
Flutningsræða 5 38
Grein fyrir atkvæði 7 6,75
Um atkvæðagreiðslu 5 4,6
Um fundarstjórn 2 1,47
Samtals 178 482,62
8 klst.